GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ/5441308
Dersin Adı: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Metehan TOLON
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/metehan, www.metehantolon.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  metehan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Müşteri tatmini kavramını anlar
Sadık müşterinin nasıl yaratılacağını öğrenir
Müşterilerle etkili iletişim kurar
Müşteri ilişkilerinin düzeyini ölçer

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Pazarlama yönetimi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı
2. Hafta  Müşteri tatmini kavramı
3. Hafta  Müşteri tatmini yaratmanın yolları
4. Hafta  Müşteri sadakati kavramı
5. Hafta  Sadık müşterilerin işletmelere faydaları
6. Hafta  Müşteri ilişkileri yönetimi sürecinde iletişim
7. Hafta  Müşteri ilişkileri yönetimi sürecinde iletişim
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Müşteri ilişkileri yönetiminde müşteri hizmetleri
10. Hafta  Müşteri ilişkileri yönetiminde müşteri hizmetleri
11. Hafta  Müşteri ilişkileri yönetiminde müşteri hizmetleri
12. Hafta  Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi
13. Hafta  Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi
14. Hafta  Örgütsel kültür ve değişim
15. Hafta  Örgütsel kültür ve değişim
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Müşteri İlişkileri Yönetimi, Metehan Tolon, Mehmet Baş, Cemalettin Aktepe, Detay Yayıncılık: Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
4
12
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
6
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
4
28
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X