GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ/5341308
Dersin Adı: KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Uğur OZCAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/uozcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uozcan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi sistemleri ile ilgili genel giriş tanımlamalarından sonra yönetim bilgi sistemin anlaşılması ve karar vericinin yarı yapısal ve yapısal olmayan
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece örgün eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Karar destek sistemlerine giriş
2. Hafta  Karar ve karar vericiler
3. Hafta  Organizasyonel kararlar
4. Hafta  Karar verme sürecinin modellenmesi
5. Hafta  Grup karar destek ve grup yazılım teknolojileri
6. Hafta  Üst yönetim bilgi sistemleri
7. Hafta  Uzman sistemler ve yapay zeka
8. Hafta  Bilgi mühendisliği
9. Hafta  Öğrenen makineler
10. Hafta  Veri ambarları
11. Hafta  Veri madenciliği
12. Hafta  Karar destek sisteminin sistem perspektifi
13. Hafta  Karar destek sistemi tasarımı
14. Hafta  Karar destek sisteminin entegrasyonu ve uygulaması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Finlay, P., Introducing Decision Support Systems, Blackwell, 1989. Marakas, G.M., Decison Support Systems,, Prentice-Hall, 2003 Turban, E., Aronson, J.E., Liang, T.P., Decision Support Systems and Intelligent Systems,, Prentice-Hall, 2005. Laudon, K.C., Laudon, J.P., Management Information Systems, 9th Ed., Prentice-Hall, 2005.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
3
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
5
35
 Materyal tasarlama, uygulama
6
6
36
 Rapor hazırlama
5
6
30
 Sunu hazırlama
5
2
10
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X