GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM VE LOJİSTİK/5121308
Dersin Adı: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM VE LOJİSTİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Bahar ÖZYÖRÜK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~bahar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   bahar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilmek, farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yö
Modern Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel Mevzuatı öğrenmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Üretim Sistemlerine giriş ve Genel işleyişi
2. Hafta  Tedarik Zincirinin (SC)yapısı
3. Hafta  Tedarik zinciri yönetimi(SCM)
4. Hafta  Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı
5. Hafta  Globalleşme ve Global tedarik zinciri
6. Hafta  Tedarik Zincirinde Taşıma Alternatifleri
7. Hafta  Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
10. Hafta  Tedarik Zinciri Fonksiyonları
11. Hafta  Tedarik Zinciri Yönetimi Fonksiyonları(Talep Yönetimi)
12. Hafta  Tedarik Zinciri Yönetimi Fonksiyonları ( Ürünlerin Dağıtılma Süreci)
13. Hafta  Taşıma Maliyetleri
14. Hafta  Tedarik Zinciri Yazılımları ve Geleceği
15. Hafta  Örnek uygulamalar
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Heizer J. and Render B.,( 2000), Principles of Operations Management, Prentice Hall. (Ders Kitabı) Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi- Levi E., 20
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
20
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
20
40
 Sunu hazırlama
2
20
40
 Sunum
2
6
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
11
11
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.