GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROJE YÖNETİMİ/5171308
Dersin Adı: PROJE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   www.gazi.edu.tr/~ekilic
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ekilic@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Proje yönetimi sürecini tanır.
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili projelerin geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken süreçleri kullanır.
Ms-Project programını kullanarak projeleri geliştirir ve yönetir.
Bir projeyi baştan sona planlar ve yürütür.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uzaktan eğitim yolu ile (eş-zamanlı ve eş-zamansız) yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Dersin genel tanıtımı
2. Hafta   Program proje ilişkisi, proje kavramı, özellikleri, proje yönetiminin önemi.
3. Hafta   Proje yöneticisi ve özellikleri. Proje Yönetimi Bilgi Sahaları. Proje planlaması.
4. Hafta   Proje yönetim sürecinin birinci aşamasının (Başlangıç) tanıtılması. Başlangıç raporu hazırlamaya ilişkin etkinlik.
5. Hafta   Proje yönetim sürecinin ikinci aşaması olan planlama aşamasının tanıtılması. Proje üçgeni. Planlama yaklaşımları. İş paketlerinin belirlenmesi.
6. Hafta   İş paketlerinin belirlenmesine yönelik bir etkinlik. Süre ve maliyetlerin belirlenmesi. Maliyet planlama yaklaşımları. Planlama araçları. Kritik yol
7. Hafta   Risk ve riskin planlanması. Risk analizi. Planlama raporu. Planlama raporu hazırlamaya yönelik etkinlik.
8. Hafta   Proje yönetim sürecinin üçüncü (uygulama), dördüncü (kontrol) ve beşinci (kapanış) aşamaları.
9. Hafta   Ms-Project programının genel olarak tanıtılması.
10. Hafta   Ms-Project’te faaliyetlerin girilmesi ve düzenlenmesi. Proje takviminin değiştirilmesi ve düzenlenmesi. Faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi.
11. Hafta   Projedeki öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi ve ilişkilerin tanımlanması.
12. Hafta   Kaynakların belirlenmesi ve atanması. Kaynaklar üzerindeki aşırı yüklemenin kontrolü.
13. Hafta   Projenin kritik yolunun ve faaliyetlerinin belirlenmesi. Son kontrollerin yapılması.
14. Hafta   Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1. Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları. 2. Angus, R.B. ve diğerleri. (2003). Planning, performing, and controlling projects :pr
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-cevap, uygulama, sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
3
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
3
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X