GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÖNETİM BİLİMİ VE SAYISAL MODELLEME/5711308
Dersin Adı: YÖNETİM BİLİMİ VE SAYISAL MODELLEME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Mehmet ATAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~matak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  matak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yönetim karar problemlerinin matematiksel modellerinin ve matematiksel programlama türlerini ve yapılandırılma yöntem ve biçimlerinin öğrenilmesi.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genel giriş
2. Hafta  Model kavramı ve türleri
3. Hafta  Yönetimde Karar vermeye bilimsel yaklaşım
4. Hafta  Matematiksel modelleme ve matematiksel programlama
5. Hafta  Karar problem türleri ve matematiksel modelleri
6. Hafta  Doğrusal programlama karar problemleri- Planlama
7. Hafta  Doğrusal programlama karar problemleri- Çizelgeleme
8. Hafta  Doğrusal programlama karar problemleri- Harmanlama
9. Hafta  Doğrusal programlama karar problemleri- Diet
10. Hafta  Küme örtme ve Kapsama problemleri
11. Hafta  Dinamik Programlama (Deterministik)
12. Hafta  Tamsayılı programlama
13. Hafta  Çok amaçlı ve hedef programlama
14. Hafta  Şebeke (ağ) optimizasyonu
15. Hafta  Taşıma-Aktarma- atama ve eşleştirme problemleri
16. Hafta  Proje sunumları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1. An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, Revised Thirteenth Edition David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Jeffrey D. Camm, & Kipp Martin, 2012 South-Western.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
3
45
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
4
48
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
15
1
15
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X