GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON/5091308
Dersin Adı: YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Yasin BOYLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yasin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yasin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yönetimin temel işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
Klasik, neoklasik ve modern yönetim yaklaşımlarına ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
Yönetimin tarihsel gelişimini değerlendirebilir.
Yönetim yaklaşımlarını işletmede uygulayabilir.
Yönetim yaklaşımlarını, güncel konular çerçevesinde yorumlayabilir.
İşletme fonksiyonları ile yönetim fonksiyonları arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
Yönetim yaklaşımlarını Türk iş sistemi açısından değerlendirebilir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yönetim ve Organizasyon hakkında genel bilgiler
2. Hafta  Organizasyon İlkeleri
3. Hafta  Organizasyon Teorileri
4. Hafta  Klasik Yaklaşım
5. Hafta  Neoklasik Yaklaşım
6. Hafta  Modern Yaklaşım
7. Hafta  Modern Sonrası Yaklaşımlar
8. Hafta  Yöneticilik ve Motivasyon
9. Hafta  Örgütsel İletişim
10. Hafta  Yöneticilik ve Liderlik
11. Hafta  Öğrenen Organizasyonlar
12. Hafta  Çatışma Yönetimi
13. Hafta  Stres Yönetimi
14. Hafta  Yönetimle İlgili Güncel Konular
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof. Dr. Tamer KOÇEL "İşletme Yöneticiliği" Beta Yayın
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
100
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
20
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
80
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X