GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MODERN KARAR VERME TEKNİKLERİ/5501308
Dersin Adı: MODERN KARAR VERME TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Uğur ÖZCAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/uozcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uozcan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu derste, çok ölçütlü karar verme yöntemleri ele alınacaktır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Karar Destek Sistemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Karar Verme
2. Hafta  Çok Kriterli Karar Verme
3. Hafta  Analitik Hiyerarşi Süreci
4. Hafta  Analitik Hiyerarşi Süreci
5. Hafta  Analitik Ağ Süreci
6. Hafta  TOPSIS
7. Hafta  ELECTRE
8. Hafta  PROMETHEE
9. Hafta  PROMETHEE
10. Hafta  Ağırlıkların Belirlenmesi
11. Hafta  Ağırlıkların Belirlenmesi
12. Hafta  Çok Amaçlı Karar Vermede Metasezgisel Yöntemler
13. Hafta  Çok Amaçlı Karar Vermede Metasezgisel Yöntemler
14. Hafta  Çok Amaçlı Karar Vermede Metasezgisel Yöntemler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tzeng G-H, Huang, J-J., 2011. Multiple Attribute Decision Making-Methods and Applications, Taylor & Francis Group, LLC. Rayward-Smith, V. J., Osman, I. H., Reeves, C. R., Smith, G. D., 1996. Modern Heuristic Search Methods, John Wiley & Sons, Inc.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
3
42
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
202
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X