GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ/5301308
Dersin Adı: İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Prof.Dr.Nurettin Parıltı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/parilti
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   parilti@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İşletme kavramı ve kavramın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
İşletme yönetiminin ilkelerini ve örgütün unsurlarını derinlemesine yorumlayabilir.
İşletme yapıları ile çevresel koşullar arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.
İşletmelerdeki değişimi ve gelişmeyi karşılaştırmalı olarak sorgulayabilir ve anlayabilir.
İşletme fonksiyonlarını, güncel konular bağlamında yorumlayabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   İşletmecilikle ilgili temel kavramlar
2. Hafta   İşletmenin diğer disiplinlerle ilişkisi
3. Hafta  İşletmelerin amaçları, gelir ve maliyetleri
4. Hafta  İşletmelerin fonksiyonları
5. Hafta   İşletme türleri
6. Hafta  Yönetim Fonksiyonu
7. Hafta  Planlama kavramı
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Örgütleme ve Yöneltme kavramı
10. Hafta  Eşgüdüm ve denetim kavramları
11. Hafta  Üretim Fonksiyonu
12. Hafta  Üretim sistemi tasarımı
13. Hafta   Üretim stratejisi
14. Hafta  Süreç seçimi ve tasarımı
15. Hafta   Kapasite planlaması ve Kuruluş yeri seçimi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof.Dr. M. Mithat ÜNER(Editör): Genel İşletmecilik, Detay Yayıncılık Ankara-2011
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
7
7
49
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
7
49
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X