GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ/5411308
Dersin Adı: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/isleyens
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  isleyens@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgisayar programlama ile basit problemleri çözme yeteneğini kazanması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders uzaktan eğitim eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş Temel kavramlar
2. Hafta  Problem çözme ve algoritma
3. Hafta  Algoritma Örnekleri
4. Hafta  C# Programlama Dilinin Tanıtımı
5. Hafta  Değişkenler ve veri türleri
6. Hafta  Operatörler, Blok kontrol deyimleri
7. Hafta  Döngüler
8. Hafta  Diziler, Listeler
9. Hafta  Metinsel ifadeler ve karakter işlemleri
10. Hafta  Rassal sayı üretimi ve uygulamaları
11. Hafta  Fonksiyon ve Prosedürler (Konsol ve form uygulamaları)
12. Hafta  Fonksiyon ve Prosedürler (Konsol ve form uygulamaları)
13. Hafta  Hata ayıklama
14. Hafta  Dosya işlemleri
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Her Yönüyle C#, Sefer Algan, Pusula Yayıncılık Ders notları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama – Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
100
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
6
72
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
6
60
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.