GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
E-İŞLETMECİLİK YÖNETİMİ/5371308
Dersin Adı: E-İŞLETMECİLİK YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mehmet Baş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mbas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mbas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İşletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri yorumlayabilmek
Elektronik ortamda iş yapabilmeyi anlayabilmek
Elektronik ticaret modelleri için stratejileri değerlendirebilmek
Elektronik ortamda yeni ürün geliştirmeyi tasarlayabilmek
Elektronik satılan ürünlerin fiyatlamasını planlayabilmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  E-Ticaretin Temelleri
2. Hafta  Elektronik İletişimin Esasları
3. Hafta  B2B İşletmelerarası E-Ticaret
4. Hafta  B2B İşletmeden Tüketiciye e-Ticaret
5. Hafta  C2C Müşteriden Müşteriye E-ticaret
6. Hafta  Elektronik Pazarlama
7. Hafta  Elektronik Pazarlama
8. Hafta  Elektronik Pazarlama
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  E-Ticarette Ödeme Şekilleri
11. Hafta  E-Reklam ve E-Marka
12. Hafta  E-Ticarette Güvenlik ve Dijital İmza
13. Hafta  E-Ticaret Uygulamaları
14. Hafta  E-Ticarette Yasal Konular -
15. Hafta  E-Ticaretin Geleceği
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ‘İnternet Ticareti’, M.Emre Civelek (2003),Beta Yayıncılık, İstanbul ‘E-Pazarlama’, Fatih Öncü (2002), Literatür Yayıncılık,İstanbul. Çeşitli Makaleler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
4
40
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
13
4
52
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X