GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PAZARLAMA YÖNETİMİ/5241308
Dersin Adı: PAZARLAMA YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  PROF. DR. M. MİTHAT ÜNER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://mithatuner.com.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mithatuner@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İşletmlerde pazarlama kavramının tanımlanması
İşletmelerde Stratejik Pazarlama Planlaması yöntemlerinin öğrenilmesi
İşletmelerde tüketici ve örgütsel pazarların tanımlanması
İşletmelerde ürün kavramının öğrenilmesi
İşletmelerde fiyat stratejilerinin öğrenilmesi
İşletmelerde dağıtım stratejilerinin öğrenilmesi
İşletmelerde tutundurma faaliyetlerinin öğrenilmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  UZAKTAN EĞİTİM
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  DERSİN ÖNKOŞULU YADA EŞ KOŞULU BULUNMAMAKTADIR
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  PAZARLAMA PLANLAMASI
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  PAZARLAMA KAVRAMI
2. Hafta  PAZARLAMA KAVRAMI
3. Hafta  STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI
4. Hafta  STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI
5. Hafta  STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI
6. Hafta  STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI
7. Hafta  TÜKETİCİLER PAZARI
8. Hafta  TÜKETİCİLER PAZARI
9. Hafta  ÖRGÜTSEL PAZARLAR
10. Hafta  ARA SINAV
11. Hafta  ÜRÜN
12. Hafta  ÜRÜN
13. Hafta  FİYAT
14. Hafta  DAĞITIM
15. Hafta  TUTUNDURMA
16. Hafta  TUTUNDURMA
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  “Türkiye’de Küresel Doğan İşletmeler”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011 (S. Tamer Çavuşgil ve Gary A. Knight ile Ortak Yayın). “Genel İşletmecilik”, Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2011-Kitap Editörlüğü. “Pazarlama” Gazi Büro Yayını, İkinci Baskı, Ankara, 1992 (Çok Yazarlı Ortak Yayın).Yazar, bu kitaba “Fiyatlandırma” ve “Uluslararası Pazarlama” bölümleriyle katkı vermiştir. “İşletmecilik İlkeleri”, Gazi Büro Yayını, Ankara, 1992 (Prof. Dr. Tevfik Tatar ile Ortak Yayın).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  ANLATIM
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
4
56
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
2
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
202
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X