GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YENİLİK TEMELLİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ/BEBS5101
Dersin Adı: YENİLİK TEMELLİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yenilikçi Düşünce ve Problem Çözme yaklaşımı ile öğrencilerin öğrenme kültürünü pekiştirir ve onlara buluş yapma tekniği ve şansı sunar
Yenilikçi Düşünce ve Problem Çözme yaklaşımı ile öğretilecek yaklaşımlarla; ISQ, operatörler ve diğer araçlarla yaratıcı Ar-Ge problemleri çözülebilir.
Yenilikçi Düşünce ve Problem Çözme yaklaşımı ile gelişen bir yaklaşım olarak günümüz teknolojik ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.
Yüksek pazar değeri olan ürünlerin tasarımlanmasına destek olur
Patente dönüşen buluşlardaki şifreleri, teknolojik buluşlar ve başkasının deneyimini kullanır
Yenilikçi Düşünce ve Problem Çözme yaklaşımı ile pazarlama ve işletme süreçlerini de yönlendirir.
Yenilikçi Düşünce ve Problem Çözme yaklaşımı ile gelecek teknolojilere yönlenir.
Yenilikçi Düşünce ve Problem Çözme Araçlarını öğrenir ve Ar-Ge süreçlerini hızlandırır ve daha hızlı sonuç aldırır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim Soru ve cevap şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yaratıcılık ve Akıllı Çözüm Mantığı
2. Hafta  Problem Çözümünde Dünya'nın Bilinen Çözümlerine Erişmek İçin Bilgi Revizyonu
3. Hafta  Problem Çözümlerinin Temelleri
4. Hafta  Zamanında Düşünme ve Ölçeklendirme
5. Hafta  Problemlerde Çelişkilerin Ortaya Çıkarılması ve Çözülmesi
6. Hafta  Problemlerin İdeal Çözümleri
7. Hafta  . Yenilik geliştirmenin Destekleri ve Enerjisi
8. Hafta  Yazılı ara sınav
9. Hafta  İdeal ve İdealite Denetimi
10. Hafta  Değişim ve Gelişim Eğilimi, Sistem Geliştirme, İnnovasyon ve Yeni Nesil Sistemler
11. Hafta  TRIZ ile İcat Yapma Teknikleri
12. Hafta  Sistem Analizleri için Fonksiyon Analizleri
13. Hafta  Klasik TRIZ: Madde-Alan Analizi ve ARIZ
14. Hafta  Problem Çözme, Haritama ve Algoritmalar
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
4
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
24
24
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak Bilişim Sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Bilişim Sistemleri ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
3
Bilişim Sistemlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.X
4
Bilişim Sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.X
5
Bilişim Sistemlerindeki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.X
6
Bilişim Sistemleri ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
7
Bilişim Sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirir.X
8
Bilişim Sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlerde sorumluluk alır ve çözüm üretir.X
9
Bilişim Sistemleri ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda inisiyatif alır.X
10
Bilişim Sistemleri ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
11
Bilişim Sistemlerindeki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
12
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirebilir ve gerektiğinde dönüştürebilir.X
13
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Pörtföyü B2 düzeyi).X
14
Bilişim Sistemlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır.X
15
Bilişim Sistemlerinin gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
16
Bilişim Sistemleri ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.X
17
Bilişim Sistemleri ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.X
18
Bilişim Sistemlerinde kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mahir DURSUN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/mdursun)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mdursun@gazi.edu.tr)