GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI/5401331
Dersin Adı: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Çelebi ULUYOL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/celebi
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  celebi@gazi.edu.tr,celebiulu@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler arttırılmış gerçeklik ortamlarını analiz eder, tasarımını yapar ve uygulamasını geliştirir.
Tüm süreçlerde kullanılan farklı uygulamaları tanır
Uygulamalardan bir tanesini kullanarak arttırılmış gerçeklik öğrenme ortamı tasarlar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uzaktan eğitimle yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders programının tartışılması ve okumaların belirlenmesi
2. Hafta  Arttırılmış gerçeklik
3. Hafta  Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik
4. Hafta  Arttırılmış gerçeklik kullanılan disiplinler
5. Hafta  Mevcut arttırılmış gerçeklik uygulamaları
6. Hafta  Eğitimde Arttırılmış gerçeklik kullanımı
7. Hafta  Arttırılmış gerçeklik kitabı geliştirme
8. Hafta  Arttırılmış gerçeklik ile oyun geliştirme
9. Hafta  Arttırılmış gerçeklik ile nesne modelleme
10. Hafta  Arttırılmış gerçeklik ile beceri eğitimi
11. Hafta  Arttırılmış gerçeklik uygulama geliştirme araçları
12. Hafta  Akıllı telefonlarda (PDA) çalışan Arttırılmış gerçeklik tarayıcıları
13. Hafta  Akıllı telefonda (PDA) çalışan arttırılmış gerçeklik uygulaması geliştirme
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Mullen, T. (2011). Prototyping augmented reality. Indianapolis: John Wiley & Sons. • Lester, M. (2011). Professional augmmented reality browsers for smartphones. (electronix resource) • Konu ile ilgili haftalık okuma makaleleri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Bir adet uygulama
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
199
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilişim Sistemleri alanıyla ilişkili durum(lar)da/bağlamda derinlemesine çalışma ve BS ile ilişkili alanlarda anladığını ifade etmeX
2
Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirmeX
3
Çeşitli içerikteki (sosyal ve organizasyonel) bilişim sistemlerini bir dizi uygun yaklaşımlar ve yöntemleri kullanarak analiz etmeX
4
BS’ne katkı sağlayan (BS stratejisi, organizasyon davranışı ve sistem görüşü gibi) bir dizi akademik disiplinden ve içeriğin etki alanından kaynaklanan kavramları anlama ve entegre etmeX
5
BS yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini ciddi olarak değerlendirme ve başarısızlığa götürmesi olası durumları ön görme yeteneğiX
6
Kanıtları/argümanları formüle etme ve deneme, zayıflıkları ve karşı argümanları belirleme. Yapılan işi değerlendirme ve üzerinde derinlemesine düşünmeX
7
Bir araştırma projesi bağlamında BS’ne uygun yöntemleri tanıma ve uygulamaX
8
Uygulamadaki yöntemlerin ve kavramların kullanımını açık bir şekilde ifade etme ve göstermeX
9
Problemlere çözümler geliştirme ve seçenekleri kıyaslamaX
10
Orijinal olarak düşünme ve çalışma yeteneğini gösterme, bilginin değeri hakkında kendi muhakemesini/değerlendirmesini yapabilmeX
11
Karmaşık ve ön görülemeyen durumlarda karar verebilmeX
12
BS performansını iyileştirmek için en iyi uygulama çözümlerini belirlemek amacıyla sorunları tanımlayarak ve analiz ederek problemleri çözmeX
13
Uygun yazılı ve grafiksel sunumları kullanarak etkin olarak haberleşme, ayrıntılı tenkitler ve tutarlı proje raporları üretmeX
14
Uygun kaynaklardan ilgili alanda bilgi elde etme için çabalamaX
15
Bağımsız çalışma, kendi eylemlerini ve düşüncelerini yansıtma, yapıcı geri beslemeyi etkin kullanma, işi planlama ve zamanlama/çizelgelemeX
16
Kendi uygulamasını yansıtma ve BS alanındaki uygulamayı bir sosyoteknik bakış açısından değerlendirmeX
17
Bilişim Sistemleri alanındaki mesleki değerleri ve etikleri uygulamakX