GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR MİMARİSİ/5031331
Dersin Adı: BİLGİSAYAR MİMARİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. NURETTİN TOPALOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nurettin/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nurettin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgisayar esaslarını ve mimarisini oluşturan yaklaşımları (ISA ve HSA) bilir
Komut yapılarını, kod çözme mantığını ve CISC-RISC komut kümelerini kavrar
Bilgisayar mimarilerini meydana getiren temel yapıları (von neuman ve harvard) açıklar
Bilgisayar mimarisini ve organizasyonu arasındaki farkları, mikroişlemci yapısının mantıksal gelişimini bilir
Temel ve gelişmiş mikroişlemci özelliklerini açıklar
Temel ve gelişmiş mikroişlemci yapılarını, kaydediciler, aritmetik ve mantık birimi, kontrol birimlerini tanır ve işlevlerini bilir
Bellek ve bellek çeşitlerini ve adresleme tekniklerini açıklar
Mikroişlemci komut yapısını, adresleme türlerini ve assembly dilinin işlevlerini kavrar
Giriş ve çıkış sistemlerini bilir ve onları programlar
Bir mikroişlemcili sistem nasıl çalışır bilir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze öğretim (örgün) şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin genel tanıtımı, mikrobilgisayarlı sistemlere genel bir bakış ve tarihi gelişimi
2. Hafta  Bilgisayar esasları, CISC ve RICS komut mimarileri, von neuman ve harvard mimarileri
3. Hafta  Mikroişlemci kavramı: temel ve gelişmiş işlemci özellikleri
4. Hafta  Basitten karmaşığa işlemci yapısı: zamanlama denetimi, iletişim yolları, bağdaştırma teknikleri
5. Hafta  Temel işlemci yapısı: kaydediciler, ALU, kontrol birimi, bellek adresleme kavramları ve kesmeler
6. Hafta  Bellek yapıları, bellek adreslemesi ve haritalaması, adres çözme teknikleri
7. Hafta  Mikroişlemci programlaması: assembly dili özellikleri, komut yapısı ve adresleme modları
8. Hafta  Komut kümesi ve programlama teknikleri
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Programlama: veri aktarımı ve yığın kullanımı, aritmetik ve mantık işlemleri,
11. Hafta  Programlama: mantık ve eleman denetim işlemleri
12. Hafta  Programlama teknikleri: zaman geciktirme işlemleri ve yordamları
13. Hafta  Giriş ve çıkış birimleri: iletişim teknikleri, seri ve paralel iletişim
14. Hafta  Kesme yordamları ve giriş-çıkış denetimi
15. Hafta  Paralel giriş ve çıkış teknikleri kullanılarak harici aygıtların denetimi
16. Hafta  Final sınavları.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Topaloğlu, N., "Mikroişlemciler ve Assembly Dili", 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
3
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
3
48
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
1
8
8
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilişim Sistemleri alanıyla ilişkili durum(lar)da/bağlamda derinlemesine çalışma ve BS ile ilişkili alanlarda anladığını ifade etmeX
2
Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirmeX
3
Çeşitli içerikteki (sosyal ve organizasyonel) bilişim sistemlerini bir dizi uygun yaklaşımlar ve yöntemleri kullanarak analiz etmeX
4
BS’ne katkı sağlayan (BS stratejisi, organizasyon davranışı ve sistem görüşü gibi) bir dizi akademik disiplinden ve içeriğin etki alanından kaynaklanan kavramları anlama ve entegre etmeX
5
BS yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini ciddi olarak değerlendirme ve başarısızlığa götürmesi olası durumları ön görme yeteneğiX
6
Kanıtları/argümanları formüle etme ve deneme, zayıflıkları ve karşı argümanları belirleme. Yapılan işi değerlendirme ve üzerinde derinlemesine düşünme
7
Bir araştırma projesi bağlamında BS’ne uygun yöntemleri tanıma ve uygulamaX
8
Uygulamadaki yöntemlerin ve kavramların kullanımını açık bir şekilde ifade etme ve gösterme
9
Problemlere çözümler geliştirme ve seçenekleri kıyaslamaX
10
Orijinal olarak düşünme ve çalışma yeteneğini gösterme, bilginin değeri hakkında kendi muhakemesini/değerlendirmesini yapabilmeX
11
Karmaşık ve ön görülemeyen durumlarda karar verebilmeX
12
BS performansını iyileştirmek için en iyi uygulama çözümlerini belirlemek amacıyla sorunları tanımlayarak ve analiz ederek problemleri çözmeX
13
Uygun yazılı ve grafiksel sunumları kullanarak etkin olarak haberleşme, ayrıntılı tenkitler ve tutarlı proje raporları üretmeX
14
Uygun kaynaklardan ilgili alanda bilgi elde etme için çabalamaX
15
Bağımsız çalışma, kendi eylemlerini ve düşüncelerini yansıtma, yapıcı geri beslemeyi etkin kullanma, işi planlama ve zamanlama/çizelgelemeX
16
Kendi uygulamasını yansıtma ve BS alanındaki uygulamayı bir sosyoteknik bakış açısından değerlendirmeX
17
Bilişim Sistemleri alanındaki mesleki değerleri ve etikleri uygulamakX