GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VERİ MADENCİLİĞİ/5141331
Dersin Adı: VERİ MADENCİLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Suat ÖZDEMİR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  suatozdemir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel veri madenciliği konularına hakim olmak
Verilen bir veri seti üzerinde sınıflandırma yapabilmek
Verilen bir veri seti üzerinde kümeleme/demetleme yapabilmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Veritabanı Sistemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Veri madenciliğinin tanımı.
2. Hafta  Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış.
3. Hafta  Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme.
4. Hafta  Amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme).
5. Hafta  Veri ayıklama ve önişleme.
6. Hafta  veri azaltma ve veri dönüşümü.
7. Hafta  veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme.
8. Hafta  model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması.
9. Hafta  Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları,
10. Hafta  Sınıflandırma,
11. Hafta  Eğri uydurma,
12. Hafta  Bağıntı kurma,
13. Hafta  Bellek tabanlı yöntemler,
14. Hafta  k-komşu algoritması,
15. Hafta  Demetleme,
16. Hafta  Yapay sinir ağları.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Data Mining, Concepts and Techniques 2nd Edition Jiawei Han and Micheline Kamber ISBN: 978-1-55860-901-3
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilişim Sistemleri alanıyla ilişkili durum(lar)da/bağlamda derinlemesine çalışma ve BS ile ilişkili alanlarda anladığını ifade etmeX
2
Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirmeX
3
Çeşitli içerikteki (sosyal ve organizasyonel) bilişim sistemlerini bir dizi uygun yaklaşımlar ve yöntemleri kullanarak analiz etmeX
4
BS’ne katkı sağlayan (BS stratejisi, organizasyon davranışı ve sistem görüşü gibi) bir dizi akademik disiplinden ve içeriğin etki alanından kaynaklanan kavramları anlama ve entegre etmeX
5
BS yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini ciddi olarak değerlendirme ve başarısızlığa götürmesi olası durumları ön görme yeteneğiX
6
Kanıtları/argümanları formüle etme ve deneme, zayıflıkları ve karşı argümanları belirleme. Yapılan işi değerlendirme ve üzerinde derinlemesine düşünmeX
7
Bir araştırma projesi bağlamında BS’ne uygun yöntemleri tanıma ve uygulamaX
8
Uygulamadaki yöntemlerin ve kavramların kullanımını açık bir şekilde ifade etme ve göstermeX
9
Problemlere çözümler geliştirme ve seçenekleri kıyaslamaX
10
Orijinal olarak düşünme ve çalışma yeteneğini gösterme, bilginin değeri hakkında kendi muhakemesini/değerlendirmesini yapabilmeX
11
Karmaşık ve ön görülemeyen durumlarda karar verebilmeX
12
BS performansını iyileştirmek için en iyi uygulama çözümlerini belirlemek amacıyla sorunları tanımlayarak ve analiz ederek problemleri çözmeX
13
Uygun yazılı ve grafiksel sunumları kullanarak etkin olarak haberleşme, ayrıntılı tenkitler ve tutarlı proje raporları üretmeX
14
Uygun kaynaklardan ilgili alanda bilgi elde etme için çabalamaX
15
Bağımsız çalışma, kendi eylemlerini ve düşüncelerini yansıtma, yapıcı geri beslemeyi etkin kullanma, işi planlama ve zamanlama/çizelgelemeX
16
Kendi uygulamasını yansıtma ve BS alanındaki uygulamayı bir sosyoteknik bakış açısından değerlendirmeX
17
Bilişim Sistemleri alanındaki mesleki değerleri ve etikleri uygulamakX