GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
UZMAN SİSTEMLER/5221331
Dersin Adı: UZMAN SİSTEMLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Uzman Sistemler
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAHİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/isahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  isahin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Uzman sistem kullanarak geliştirilen zeki yazılımlarla programlama süreçlerini hızlandırırlar.
Daha doğru ve hızlı tasarım için yapay zeka uygulamaları geliştirirler.
Yapay zeka kavramı hakkında bilgi sahibi olurlar.
Uzman sistem kullanarak prototip programlar geliştirebilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yapay zeka kavramı
2. Hafta  Yapay zeka bileşenleri, YZ programlama dilleri Günümüzde YZ uygulamaları
3. Hafta  YZ'da Uzman Sistemin yeri Uzman Sistem kavramı
4. Hafta  Uzman sistemlerin özellikleri -avantajları -dezavantajları -engeller
5. Hafta  Uzman sistemlerin genel ve ayrıntılı yapısı Uzman sistemlerde bilgi tabanı
6. Hafta  Bilgi tabanı - Kurallar - Gerçekler
7. Hafta  Bilgi tabanının kurulması aşamaları - Disiplin alanının tasviri - Bilginin elde edilmesi
8. Hafta  Bilgi mühendisliği: Uzman sistem geliştirme süreci
9. Hafta  Bilgi temsili, mantık ve muhakeme
10. Hafta  Bilgi temsil teknikleri - semantik ağlar - çatı yapıları
11. Hafta  Eğer- o halde yapısı •Kural yapılarının avantajları •Kural Yapılarının eksiklikleri
12. Hafta  Çıkarım mekanizması; - İleri zincirleme yöntemiyle çıkarım
13. Hafta  Çıkarım mekanizması; - Geri zincirleme yöntemiyle çıkarım
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta  Proje sunumları
16. Hafta  Proje sunumları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Joseph C. Giarratano, Gary Riley, Expert Systems, PWS Publishing, Boston, MA, USA. 2. Peter Jackson, Introduction to Expert Systems, MIT Press. 3. John Durkin, Expert Systems: Design and development, Macmillan Publishing Company. 4. Nevruz Allahverdi, Expert Systemsi: An Artificila Intelligence Application, Nobel Yayın-Dağıtım, İstanbul 5. Paul Harmon, Rex Maus, William Morrissey, Expert Systems: Tools and Applications, John Wiley & Sons, Inc. New York, NY, USA
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, uygulama-alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
2
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
8
5
40
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
25
25
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilişim Sistemleri alanıyla ilişkili durum(lar)da/bağlamda derinlemesine çalışma ve BS ile ilişkili alanlarda anladığını ifade etmeX
2
Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirmeX
3
Çeşitli içerikteki (sosyal ve organizasyonel) bilişim sistemlerini bir dizi uygun yaklaşımlar ve yöntemleri kullanarak analiz etmeX
4
BS’ne katkı sağlayan (BS stratejisi, organizasyon davranışı ve sistem görüşü gibi) bir dizi akademik disiplinden ve içeriğin etki alanından kaynaklanan kavramları anlama ve entegre etmeX
5
BS yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini ciddi olarak değerlendirme ve başarısızlığa götürmesi olası durumları ön görme yeteneğiX
6
Kanıtları/argümanları formüle etme ve deneme, zayıflıkları ve karşı argümanları belirleme. Yapılan işi değerlendirme ve üzerinde derinlemesine düşünmeX
7
Bir araştırma projesi bağlamında BS’ne uygun yöntemleri tanıma ve uygulamaX
8
Uygulamadaki yöntemlerin ve kavramların kullanımını açık bir şekilde ifade etme ve göstermeX
9
Problemlere çözümler geliştirme ve seçenekleri kıyaslamaX
10
Orijinal olarak düşünme ve çalışma yeteneğini gösterme, bilginin değeri hakkında kendi muhakemesini/değerlendirmesini yapabilmeX
11
Karmaşık ve ön görülemeyen durumlarda karar verebilmeX
12
BS performansını iyileştirmek için en iyi uygulama çözümlerini belirlemek amacıyla sorunları tanımlayarak ve analiz ederek problemleri çözmeX
13
Uygun yazılı ve grafiksel sunumları kullanarak etkin olarak haberleşme, ayrıntılı tenkitler ve tutarlı proje raporları üretmeX
14
Uygun kaynaklardan ilgili alanda bilgi elde etme için çabalamaX
15
Bağımsız çalışma, kendi eylemlerini ve düşüncelerini yansıtma, yapıcı geri beslemeyi etkin kullanma, işi planlama ve zamanlama/çizelgelemeX
16
Kendi uygulamasını yansıtma ve BS alanındaki uygulamayı bir sosyoteknik bakış açısından değerlendirmeX
17
Bilişim Sistemleri alanındaki mesleki değerleri ve etikleri uygulamakX