GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK/BİL219
Dersin Adı: TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Elektrik enerjisini ve temel özelliklerini tanır. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakları bilir. Statik elektriğin oluşumu ve elektriklenme yöntemlerini açıklar. Elektrik yükü ve elektrik alanının etkilerini açıklar. Statik elektriğin yarar ve zararlarını bilir. Elektrik enerjisinin insan
Atomun yapısını bilir. İletken, yalıtkan, yarı iletken malzemelerin özelliklerini bilir ve onları birbirinden ayırt edebilir. P ve N tipi yarı iletkenlerin özelliklerini açıklar.
Elektrik akımını ve özelliklerini açıklar. Elektrik akımı çeşitlerini (DC, AC) ve özelliklerini bilir. Temel Alternatif akım (AC) kavramlarını (sinüs, kare, üçgen, testere dişi dalga şekilleri; periyot, alternans, frekans, genlik, faz, dalga boyu) açıklar. EMK, potansiyel fark (gerilim, voltaj), şim
Temel elektrik devresini, devre elemanlarını ve devredeki görevlerini bilir. Diğer başlıca elektrik devresi elemanlarını tanır. Temel elektrik devresi çeşitlerini (kapalı, açık, kısa devre) açıklar.
Ohm Kanunu, elektriksel iş ve enerji, elektriksel güç kavramlarını açıklar. Ohm Kanunu yardımıyla çözümleme yapar. Seri, paralel ve karışık (seri-paralel) devreleri tanır. Kirchhoff Kanunlarını ve dirençler ile uygulamalarını bilir. Elektrik devrelerinde eşdeğer devre kavramını açıklar. Ohm Kanunu,
Temel elektronik pasif devre elemanlarını (direnç, bobin, kondansatör) ve çeşitlerini bilir, çalışma prensiplerini açıklar. Maddenin fiziksel nicelikleri veya direnç renk kodları ile direnç değerini hesaplar.
Temel elektronik aktif (yarı iletken) devre elemanlarını ve çeşitlerini bilir, çalışma prensiplerini açıklar. Diğer başlıca elektronik devre elemanlarını bilir ve çalışma prensiplerini açıklar. Tümleşik devreleri tanır. Çeşitli elektrik ve elektronik devre uygulamalarını tanır ve çalışma prensipleri

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim, uygulama, gösterme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Elektrik enerjisi ve özellikleri Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynaklar
2. Hafta  Statik elektrik; statik elektriğin oluşumu, elektriklenme yöntemleri, elektrik yükü, elektron akışı, Coulomb kanunu, elektrik alanı Statik elektriğin yararları ve zararları Elektrik enerjisinin insan üzerindeki etkileri
3. Hafta  Atomun yapısı ve elektron teorisi İletken, yalıtkan, yarı iletken malzemeler ve özellikleri, P ve N tipi yarı iletkenler
4. Hafta  Elektrik akımı ve özellikleri, elektrik akımı çeşitleri (DC, AC) Alternatif akımda temel kavramlar; periyot, alternans, frekans, genlik, faz, dalga boyu Başlıca dalga şekilleri; sinüs, kare, üçgen, testere dişi vb.
5. Hafta  EMK, potansiyel fark, şimşek ve yıldırım Elektriksel direnç, iç direnç ve iletkenlik Temel birimler, ast/üst birimler arası dönüşüm
6. Hafta  Temel elektrik devresi, devre elemanları ve görevleri Diğer başlıca elektrik devresi elemanları Temel elektrik devresi çeşitleri (kapalı devre, açık devre, kısa devre)
7. Hafta  Ohm kanunu, elektriksel iş ve enerji, elektriksel güç Güç kaynağı (güç kaynağı, akım kaynağı, gerilim kaynağı)
8. Hafta  Seri, paralel ve karışık (seri-paralel) devreler
9. Hafta  Elektrik devrelerinde eşdeğer devre kavramı Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları ve diğer DC devre analiz denklemleri ile sadeleştirme ve eşdeğer devre hesabı Maddenin fiziksel nicelikleri veya direnç renk kodları ile direnç değerinin hesaplanması
10. Hafta  Temel elektronik pasif devre elemanları (direnç, bobin, kondansatör) ve çeşitleri
11. Hafta  Temel elektronik pasif devre elemanlarının çalışma prensipleri
12. Hafta  Temel elektronik aktif (yarı iletken) devre elemanları ve çeşitleri
13. Hafta  Temel elektronik aktif devre elemanlarının çalışma prensipleri
14. Hafta  Çeşitli elektrik ve elektronik devre uygulamaları ve çalışma prensipleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
16
16
 Diğer
10
1
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde matematik ve hesaplama bilgisine sahiptir.X
2
Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları ile ilgili ihtiyaçları analiz ederX
3
Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları geliştirme süreçlerini planlarX
4
Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını geliştirirX
5
Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını test ederX
6
İnternet programlama ve web tasarım konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
7
Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.X
8
Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları tespit eder.X
9
Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları giderir.X
10
Yazılım uygulamalarında kullanılan arayüz tasarımlarını geliştirir.X
11
Alanıyla ilgili edindiği temel bilgiler ile öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında araştırma yaparak, çözüm üreterek bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.X
13
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
14
Alanıyla ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğini de gözeterek iş sağlığı ve güvenliğini önemserX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Mehmet HÜR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/mhur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mhur.gazimyo@gmail.com)