GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GİRİŞİMCİLİK/BİL216
Dersin Adı: GİRİŞİMCİLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İş planı ve bir proje fikri oluşturabilir.
Fikir ve projelerin hayata geçirilmesine yönelik süreçleri bilir.
Finansman kaynaklarına ulaşabilir.
Genel işletme ve girişimcilik ve girişimcilik türlerini bilir.
İşletme çeşitleri hakkında bilir.
Pazarlama konusunda bilgi sahibi olur.
İşletme Yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Yüz yüze eğitim, uygulama, gösterme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Girişimcilik İle İlgili Kavramlar
2. Hafta  Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi
3. Hafta  Girişimlerdeki Özellikler
4. Hafta  :Girişimcilik Türleri, İç Girişimcilik, Dış Girişimcilik
5. Hafta  Girişimcilikteki Motivasyon ve Girişimciliğin önündeki engeller
6. Hafta  Girişimde Yenilikçilik ve Yaratıcılık
7. Hafta  Marka ve Tasarımların Korunması
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Yöneticilerin Genel Özellikleri, İş Fikirleri Üretmek
10. Hafta  İş Planı Kavramı ve Öğeleri İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi
11. Hafta  İş Planı İçinde Yönetim Planları, Pazarlama Planları ve Pazar Araştırmaları, Finans ve Üretim Planları
12. Hafta  Türk girişimciliğinin zayıf ve güçlü yönleri, darboğazları ve çözüm önerileri
13. Hafta  Türkiye’de girişimcilik ve devlet teşvikleri,
14. Hafta  Türkiye’de girişimcilik ve vergi sistemi
15. Hafta  Başarılı, başarısız girişimcilik örnekleri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
3
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
0
0
 Sunum
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde matematik ve hesaplama bilgisine sahiptir.X
2
Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları ile ilgili ihtiyaçları analiz ederX
3
Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları geliştirme süreçlerini planlar
4
Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını geliştirirX
5
Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını test eder
6
İnternet programlama ve web tasarım konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
7
Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
8
Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları tespit eder.
9
Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları giderir.
10
Yazılım uygulamalarında kullanılan arayüz tasarımlarını geliştirir.
11
Alanıyla ilgili edindiği temel bilgiler ile öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında araştırma yaparak, çözüm üreterek bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.X
13
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
14
Alanıyla ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğini de gözeterek iş sağlığı ve güvenliğini önemserX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör .Nazik ERDAL AKYÜZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nazikakyuz@gazi.edu.tr)