GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OSMANLI MİMARİSİ VE SANATI/REH 362
Dersin Adı: OSMANLI MİMARİSİ VE SANATI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Anadolu kültürü ile kaynaşan Türk kültürünün ortaya koyduğu kendine özgü mimari akımın; tüm fonksiyonel yapıları ile birlikte incelenerek dönemsel öze
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Osmanlıların kökeni. Batı Anadolu’ya gelerek burada yerleşmelerini hazırlayan sebepler.
2. Hafta  Osmanlı mimarisinin geliştirdiği plan tiplerinin sanat tarihindeki yerinin ve öneminin kavranması.
3. Hafta  14. ve 16. yüzyıllardaki Osmanlı mimarisinin tipolojik sınıflaması yapılarak özellikle Bursa, İznik, Edirne ve İstanbul'daki örnekleri incelenir.
4. Hafta  Osmanlı yapılarından ilk örnekler. Çantı camiler ve tek kubbeli eserler.
5. Hafta  Beylik olma yolunda ortaya konulan ilk yapılar ve fonksiyonları.
6. Hafta  Orhan Gazi’nin Bursa’yı imar etmek amacıyla şehri genişletmesi ve ilk Osmanlı külliyesi.
7. Hafta  Zaviyeli camilerin amaç ve fonksiyonları hakkında ileri sürülen çeşitli görüşler.
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta  Klasik öncesi Osmanlı külliyelerinde yer alan yapıların işlevleri.
10. Hafta  Orhangazi ve I. Murat devri inşaat faaliyetleri.
11. Hafta  Yıldırım Bayezit devri yapıları.
12. Hafta  Fetret devri. Çelebi Mehmet ve Yeşil Külliye
13. Hafta  II. Murat dönemi yapıları.
14. Hafta  Erken Osmanlı mimarisinde kullanılan plan şemalarının tipolojik sınıflaması. Bursa’daki belli başlı Osmanlı yapılarının yerinde incelenmesi.
15. Hafta  tekrar
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ayverdi E. Hakkı, “Bursa’da Orhangazi Camii ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi”, Vakıflar Dergisi, VI, 1965, s.69-85. Ayverdi E. Hakkı, Osmanlı mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad devri, 806-855 (1403-1451), İstanbul 1972. Ayverdi E. Hakkı, Osmanlı mimârisinde Fatih Devri 755-886 (1453-1481), III-IV, 2 cilt, İstanbul, 1973-1974. Anonim, Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul, 1975. Aslanapa Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 1986. Aslanapa Oktay, Türk Sanatı, 2. Basım, İstanbul, 1989.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
2
5
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
110
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X