GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GİRİŞİMCİLİK/TUR 362
Dersin Adı: GİRİŞİMCİLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Cemalettin Aktepe
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/caktepe
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caktepe@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular.
Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır.
Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.
Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.
Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır.
Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
İş planı yapacak duruma gelir.
Küçük işletmeler hakkında bilgi sahibi olur.
Aile işletmelerinin özelliklerini bilir.
Girişimcinin özelliklerini bilir ve girişimcilik becerilerini artırma yolları hakkında bilgi sahibidir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Girişimciliğin Temel Kavramları
2. Hafta  Girişimcilik Yaklaşımları
3. Hafta  Girişimcilik Kültürü
4. Hafta  Girişimcilik Türleri
5. Hafta  Girişimciliğin Fonksiyonları
6. Hafta  Girişimcilik Alanları
7. Hafta  Girişimcilik Süreci
8. Hafta  İş fikrinin tanımlanması ve kaynakları
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  İş fikri geliştirme
11. Hafta  İş planı ve unsurları
12. Hafta  İş Planı hazırlama süreci
13. Hafta  İş planı hazırlama
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kuratko D.F. ve Hodgetts R.M. (1995), Entrepreneurship: A Contemporary Approach, The Dryden Press-1995. Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara Naktiyok, A. (2004), İç Girişimcilik, Beta yayınları. Döm, S. (2006), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay yayıncılık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
7
4
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
7
7
49
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X