GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK VE ANADOLU MİTOLOJİSİ/REH 301
Dersin Adı: TÜRK VE ANADOLU MİTOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/makucuk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  makucuk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tanrılar, yarı tanrılar ve efsanevi varlıkların yaşamlarını,, birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkilerini konu alan ve günümüze kadar gelen öyküleri
Türk Mitolojisini ana hatlarıyla açıklayabilir. Anadolu mitolojileri açıklayabilir.
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Tanışma, ders konularıyla ilgili açıklamalar ve ön bilgiler
2. Hafta  Mit, Mitoloji, Masal ve Efsane kavramlarının Tahlili ve Mitlerin Özellikleri, İşlevleri Türk ve Anadolu Mitolojisi Hakkında Genel Bilgi
3. Hafta  Mitolojik Açıdan Sayılar ve Bunların Türk ve Anadolu Mitolojisindeki Yansımaları.
4. Hafta  Mitolojik Açıdan Renkler ve Türk ve Anadolu Mitolojisindeki Örnekleri.
5. Hafta  Mitolojik Açıdan Hayvanlar ve Türk ve Anadolu Mitolojisindeki Yansımaları
6. Hafta   Mitolojik Açıdan Diğer Motifler ve Türk ve Anadolu Mitolojisindeki Örnekleri.
7. Hafta   Motiflerin Karşılaştırmalı Olarak Tahlili
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Türk ve Anadolu Mitolojisinde Tanrı ve Ruh Anlayışı
10. Hafta  Türk ve Anadolu Mitolojisinde Tabiat Kültleri-I
11. Hafta  Türk ve Anadolu Mitolojisinde Tabiat Kültleri-II
12. Hafta  ; Saka Destanları : Alper Tunga ve Şu Destanı. Anadolu kültürüne katkıları, turizm açısından yorumu
13. Hafta  Hun Destanları ; Oğuz Kaan ve Attila Destanı, Anadolu kültürüne katkıları ve turizm açısından yorumu.
14. Hafta  Göktürk Destanları : Bozkurt ve Ergenekon Destanı. Anadolu kültürüne katkıları ve turizm açısından yorumu
15. Hafta  Uygur Destanları : Türeyiş (Yaratılış) ve Göç Destanı. Anadolu kültürüne katkıları ve turizm açısından yorumu.
16. Hafta  FINAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ÖGEL, Bahaddin, Türk Mitolojisi I-II, Ankara; CÖMERT Bedrettin; Mitoloji ve İkonografi, ERHAT Azra; Mitoloji Sözlüğü, NECATİGİL Behçet; 100 Soruda Mitologya, SVERNANT Jean Pierre; Evren Tanrılar İnsanlar, ESTİN Colette-LAPORT Helene; Yunan ve Roma Mitolojisi, GRİMPAL Pierra; Mitoloji Sözlüğü, DONNA Rosenberg; Dünya Mitolojisi, TÜRKKAN Candan; Mitoloji, CERAM C.V.; Tanrıların Vatanı Anadolu, HOOKE Samuel Henry; Ortadoğu Mitolojisi,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
7
3
21
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
16
1
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
94
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X