GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARKEOLOJİ VE MÜZECİLİK/REH 352
Dersin Adı: ARKEOLOJİ VE MÜZECİLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  ÖĞR. GÖR. DR. TUNA AKÇAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  ÖĞR. GÖR. DR. TUNA AKÇAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ÖĞR. GÖR. DR. TUNA AKÇAY
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dünya uygarlıkların tarihleri, kültürel, sosyal, sanatsal, yasal, dinsel ve teknolojik açıdan gelişimler incelenip turizm açısından yorumlanması, konu
Arkeoloji Müzeleri. Arkeolojik Alanların Korunması.
Dünya Arkeolojisi İçinde Türk Arkeolojisinin Yeri.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders Konularıyla İlgili Açıklamalar , Ön Bilgiler ve Temel kavramlar
2. Hafta  Arkeoloji kavramının tanımı, Kültürel dönemlerinin açıklanması
3. Hafta  Arkeolojik dolgu kavramının tanımı,başlıca buluntu yeri ve türlerinin açıklanması
4. Hafta  Arkeolojinin Tarihi ve Gelişimi
5. Hafta  Arkeolojinin Temel Yöntemleri:Kaynak ve Yüzey Araştırması
6. Hafta  Arkeolojinin Temel Yöntemleri:Hava Fotoğrafı ve Uzaydan Algılama
7. Hafta  Arkeolojinin Temel Yöntemleri: Kazı ve Değerlendirme
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta   Arkeoloji Müzeleri. Arkeolojik Alanların Korunması.
10. Hafta  Türk Arkeolojisi:Osmanlı İmparatorluğunda Arkeoloji
11. Hafta  Türk Arkeolojisi:Osman Hamdi Bey ve Türk Arkeolojisinin Gelişimi
12. Hafta  Türk Arkeolojisi: “Anadolucuk”(Anatolizm) kavramının tanımı.
13. Hafta  Dünya Arkeolojisi İçinde Türk Arkeolojisinin Yeri.
14. Hafta  Arkeolojide Yeni Açılımlar:Arkeometri,Jeoarkeoloji ve Çevresel Arkeoloji.
15. Hafta  tekrar
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  BAYBURTLUOĞLU Cevdet; Arkeoloji, CHİLDE Gordon; Tarihte Neler Oldu, CİZİRİ Şerefhan; Anadolu’dan Mezopotamya’ya Tarih ve Uygarlık, GÜNALTAY Şemsettin; Yakın Şark II – Anadolu, HOLLİNGSWORTH Mary; Dünya Sanat Tarihi, MAİSELS C. Keith; Uygarlığın Doğuşu, TANİLLİ Server; Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, FRANKFORT Henry; Uygarlığın Doğuşu, KANSU Ş.Aziz; İnsanlığın Kaynakları ve İlk Medeniyetler, MANSEL A. Müfit ; Ege ve Yunan Tarihi,TUNCAY Çağlar; Uygarlığın Seyir Defteri, YAMANLAR Emine; Uygarlık Tarihi, TURANİ Adnan; Dünya Sanat Tarihi, MCNEİLL William H.; Dünya Tarihi, HERODOTOS; Herodot Tarihi; STRABON; Coğrafya,VITRUVIUS; Mimarlık Üzerine On Kitap
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
15
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
9
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X