GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT TARİHİ/REH 231
Dersin Adı: SANAT TARİHİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/sevilbulbul
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sevilbulbul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sanat Tarihi’nin temel bilgilerine sahip olur ve bu bilgileri kullanır.
Farklı coğrafyaların sanatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmasıyla sanat eserleri konusunda yorum yapabilir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders Konularıyla İlgili Açıklamalar ve Ön Bilgiler, Temel kavramlar
2. Hafta  Bizans Sanatının ortaya çıkışı, coğrafi ve tarihi yayılışı ile dönemlerinin tanıtımı;
3. Hafta  Bizans Sanatının gelişimi: Dini Mimari, Askeri Mimari ve Sivil Mimarinin tanıtımı;
4. Hafta  Bizans Resim Sanatı’nın Türkiye’deki örneklerin tanıtımı;(mozaik, fresk ve minyatür)
5. Hafta  Avrupa’da VI. ve XI. Yüzyıllar arasındaki kültürel gelişimin tanıtımı. Karolenj ve Otton Dönemlerine ait mimari, resim ve heykel eserlerinin açı
6. Hafta  Romanesk ve Gotik Dönemlerine ait mimari, resim ve heykel eserlerinin açıklanmaktadır.
7. Hafta  Avrupa’da Rönesans Döneminin ortaya çıkışı, coğrafi bölgelere göre sınıflandırılması ve farklı sanatçıların eserlerinin açıklanması yapılmaktadı
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta  Barok ve Rokoko Dönemlerine ait sanatçı ve eserleri tanıtılmaktadır.
10. Hafta  Yeni Klasikçilik, Romantizm ve Realizm sanat akımlarının ait sanatçı ve eserleri tanıtılmaktadır.
11. Hafta  İzlenimcilik ve Ard İzlenimcilik sanat akımlarının sanatçıları ve eserleri tanıtılmaktadır.
12. Hafta  XX. yüzyılın ilk yarısında gelişen sanat akımları tanıtılmaktadır.
13. Hafta  XX. yüzyılın ikinci yarısında gelişen sanat akımları tanıtılmaktadır.
14. Hafta  Dönem sonu sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Cahit KINAY. Sanat Tarihi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,1993. 2. NTV ve İnkılâp Yayınlarının SANAT adlı kitapları; 3. Turani, A. Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi,2011.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X