GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANADOLU MEDENİYETLERİ VE TARİHİ/REH 242
Dersin Adı: ANADOLU MEDENİYETLERİ VE TARİHİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Paleolitik dönemden Helenistik döneme kadar Anadolu’da yaşamış çeşitli uygarlıkların tarihleri, kültürel, sosyal, sanatsal, yasal, dinsel ve tek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders Konularıyla İlgili Açıklamalar , Ön Bilgiler ve Temel kavramlar
2. Hafta  Anadolu'ya Genel Bakış, Anlamı, Özellikleri, Kültürel Yapısı Anadolu'da Tarih Öncesi Çağlar ve Uygarlıklara Giriş (Paleolitik ve Mezolitik Dönemler)
3. Hafta  Anadolu'da Neolitik Çağ, Neolitik Çağ Uygarlıkları ve İlk Kentleşmeye Geçiş, Anadolu'nun Neolitik Dönem yerleşmeleri. Anadolu’da izlerinin tur
4. Hafta  Kalkolitik Çağ ve İlk Göçler, Anadolu ve Mezopotamya'nın Bilinen İlk Uygarlıkları ve Yerleşmeleri, Sümer (Yazının evrimi ve ortaya çıkışı), Babil ve
5. Hafta  Bronz Çağı ve Bronz Çağı Uygarlıkları, Huriler, Hattiler, Akkadlar, Lukkalar, Palalar, Luviler ve Anadolu'nun Diğer Uygarlıkları, Tarihleri, Sanatla
6. Hafta  Asur Uygarlığı ve Anadolu’da Ticaret Kolonileri Dönemi, Yazının Gelişi, Asur Kültürünün Anadolu’ya Etkisi. Turizm açısından yorumlanması.
7. Hafta  Hitit Uygarlığına Genel Bakış, Devletleşme ve İmparatorluk Dönemleri, Yıkılış Nedenleri, Sanatı, Kültürü, Mısır ve Diğer Çevre Uygarlıklarla Karşılaş
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta  Demir Çağı ve Uygarlıkları, Muşki'ler, Truva Uygarlığı Ege Göçleri ve Anadolu'ya Etkisi ve turizm açısından yorumlanması.
10. Hafta  Geç Hitit Kent Devletleri'nin Tarih, Sanat ve Kültürleri ve Anadolu’ya Etkileri. Anadolu’da bıraktıkları izlerinin turizm açısından yoru
11. Hafta  Aiol, İon , Dor Yerleşmeleri ve Kent Devletlerinin Yapıları, Sanatları ve Kültürleri, Anadolu'ya Etkileri. Anadolu’da bıraktıkları izlerinin t
12. Hafta  Urartu ve Frig, Uygarlıklarının Tarihi, Sanatı, Kültürü ve Anadolu’ya Etkileri. Anadolu’da bıraktıkları izlerinin turizm açısından yorumla
13. Hafta   Lydia ve Pers Uygarlıkları, Kültürleri Sanatları ve Anadolu'ya Etkileri
14. Hafta  Lykia Uygarlığı Kültürü, Sanatı ve Anadolu'ya Etkisi
15. Hafta  tekrar
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  DEĞİRMENCİOĞLU A.Özdal-AHİPAŞAOĞLU H.Suavi; Anadolu’da Turizm Rehberliği, AKŞİT İlhan; Anadolu Uygarlıkları, AKURGAL Ekrem; Anadolu Uygarlıkları-Anadolu Kültür Tarihi, SEVİN Veli ve Diğerleri; Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, SEVİN Veli; Anadolu Arkeolojisinin ABC si – Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, KINAL Firuzan; Eski Anadolu Tarihi, LLOYD Seton; Türkiye Tarihi, BAYBURTLUOĞLU Cevdet; Arkeoloji, BAYRAK M. Orhan; Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, BELLİ Oktay; Anadolu Uygarlıkları, MEMİŞ Ekrem; Eski Çağ Türkiye Tarihi, UMAR Bilge; İlkçağda Türkiye Halkı-Türkiye Tarihi Yerler kılavuzu- Türkiye’deki Tarihsel Adlar - Türkiye’de Tarihsel Anıtlar, CHİLDE Gordon; Tarihte Neler Oldu, CİZİRİ Şerefhan; Anadolu’dan Mezopotamya’ya Tarih ve Uygarlık, GÜNALTAY Şemsettin; Yakın Şark II – Anadolu, MAİSELS C. Keith; Uygarlığın Doğuşu, TANİLLİ Server; Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, FRANKFORT Henry; Uygarlığın Doğuşu, KANSU Ş.Aziz; İnsanlığın Kaynakları ve
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
1
2
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
79
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X