GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK HALK BİLİMİ VE EL SANATLARI/REH 461
Dersin Adı: TÜRK HALK BİLİMİ VE EL SANATLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Osmanlıya kadar Türk sanatının tarihsel gelişiminin kavranması ve sanat eserlerindeki izlerinin anlatılması
Öğrenci Türk sanatlara yönelik malzeme ve tekniği sınıflandırabilir.
Öğrenci Türk sanatlarıyla ilgili bilimsel kaynakları araştırabilir.
Halk Bilimi terimlerini kavratmak, Halk Bilimi alanında dünyada kullanılmış ve kullanılmakta olan teorileri tanıtmak, Halk Bilgisi yaratmalarının derl
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin tanıtımı: kapsam, amaç, kaynaklar ve kurallar.
2. Hafta  Halk, Halk Bilgisi ve Halk Bilimi ve Özellikleri.
3. Hafta  Halk Bilimi’nin ve el sanatlarının Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi.
4. Hafta  Türkiye’de Halk Bilimi ve el sanatları Çalışmalarının Tarihçesi.
5. Hafta  Halk Biliminin Kaynakları.
6. Hafta  Halk Biliminde; Kültür, Gelenek, Görenek vb. gibi Terimler ve Kavramlar.
7. Hafta  Halk Bilimi ve el sanatları Ürünlerini Derlemede kullanılan Terimler.
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta  Halk Bilimi ürünlerini derleme çalışmalarının projelendirilmesi.
10. Hafta  -
11. Hafta  -
12. Hafta  -
13. Hafta  -
14. Hafta  -
15. Hafta  tekrar
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ASLANAPA, Oktay; Türk Halı sanatının Bin Yılı, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1987. ASLANAPA, Oktay-DURUL, Yusuf; Selçuklu Halıları, Akbank Yayınları, İstanbul, [t.y.]. DENİZ, Bekir; Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, AKM Yayınları, Ankara, 2000. RUDENKO,Sergei;Frozen Tombs of Siberia-The Pazyryk Burials of Iran Age Horsemen,Londra, 1970. TÜRKMEN,Nalan;Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu Türk Halıları Ortak Özellikleri, AKM Yayınları, Ankara, 2001.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
2
6
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X