GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ/REH 241
Dersin Adı: TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bilal KOÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Bilal KOÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Bilal KOÇ
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tarihi süreç içinde edinilen kültürel değerlerin insan ve toplum yaşamına etkilerinin incelenmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin Amacı, Kaynakları, Kültür ve Kültür Kavramı, Kültür ve Medeniyet Farkı, Kültürel değerlerin oluşumunu etkileyen faktörler
2. Hafta  Türklerinde devlet fikri (Millet, ülke, hâkimiyet, teşkilat); Hakimiyet anlayışı (hakimiyetin ilahi temelleri, hakimiyetin intikali)
3. Hafta  Türklerinde devlet başkanı (hükümdarlık sembolleri, devlet başkanının özellikleri); idari yapı ve özellikleri; Hukuk
4. Hafta  Türklerinde Ordu (Teşkilat, Savaş araç ve gereçleri, askeri eğitim)
5. Hafta  Türklerinde Sosyal Hayat: Sosyal Yapı (Aile, boy, bodun); Orta Asya Türklerinde bayram ve festivaller
6. Hafta  Türklerinde ekonomik hayat: besicilik, tarım ve ticaret
7. Hafta  Orta Asya Türklerinde beslenme ve giyim-kuşam
8. Hafta  ara sınav
9. Hafta  Türklerde Sanat ve Türk Sanatı kavramının oluşumu: Resim, heykel, mimarlık ve müzik
10. Hafta  Türklerinde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme
11. Hafta  Türklerinde yazı dili ve edebiyatı: Yazı, dil, edebiyat (destanlar, efsaneler)
12. Hafta  Türklerinde Bilim ve Zaman Hesabı (takvim)
13. Hafta  Türklerde Düşünce ve Ahlak- Değerlendirme
14. Hafta  Türklerde Düşünce ve Ahlak- Değerlendirme
15. Hafta  Tekrar
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982. Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990. İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980. Recep Yaşa, Bitlis?te Türk İskanı, Ankara 1992
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X