GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ/TUR 461
Dersin Adı: ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  DOÇ. DR. YASİN BOYLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  DOÇ. DR. YASİN BOYLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  DOÇ. DR. YASİN BOYLU
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Üniversite eğitimine paralel olarak bu dersin iki ana amacı; bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını ve bit tezin/dönem ödevinin nasıl yazıldığını
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilim ve araştırma bilgisi ve göstergeleri
2. Hafta  Temel kavramlar
3. Hafta  Araştırmaların planlanması
4. Hafta  Başlıca araştırma yöntemleri
5. Hafta  Ölçme ve ölçekler
6. Hafta  Veriler, veri çeşitleri, kaynakları ve veri elde etme yöntemleri
7. Hafta  Anket soruları hazırlama
8. Hafta  Verilerin düzenlenmesi ve analizi
9. Hafta  Araştırmalarda tabloların ve grafiklerin kullanılması
10. Hafta  Arasınav
11. Hafta  Araştırmaların raporlaştırılması: Tez veya makale yazımı
12. Hafta  Araştırmanın sunulması ve savunulması
13. Hafta  Araştırmalarda etik sorunlar
14. Hafta  Araştırmalarda yapılan hatalar ve araştırmaların değerlendirilmesi: Zayıf/güçlü, geçer/kalır, yayınlansın/düzeltilsin/yayınlanmasın
15. Hafta  Ödevlerin kontrolü ve Sınavlara hazırlık
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Arıkan, R.(2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 1. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara. Arıkan, R.(2008), Araştırma Tezlerinin Reddedilmesi, Detay Yayıncılık, Ankara. Arıkan, R.(2003), Grafikler-Amaçları, Çeşitleri,Çizim Esasları, Yorumları, Grafik Soruları, Asil Yayın, Ankara. Barzun, J. Ve Graff, H.F.(1997), Modern Araştırmacı (Çev.F. Dilber), 5.Baskı, TÜBİTAK, Ankara. Baş, T.(2001), Anket, Seçkin Yayınları, Ankara. Bilgin, N.(2006), Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
5
5
25
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
7
35
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
132
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X