GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİNLER TARİHİ/REH 411
Dersin Adı: DİNLER TARİHİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç.Dr. Mehmet Alparslan Küçük
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  makucuk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dinlerin özelliklerini, inanç, ibadet ve diğer dini uygulamalarını objektif biçimde tanıma ve misyonerlik ve diyalog konuları hakkında bilgi edinme
Farklı dinlerdeki, dini ifade etmek için kullanılan kelimeler ve bunların ortak anlamlarını öğrenir. Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark ed
Dünya mevcut olan dinleri ve temel özelliklerini belirler ve aralarında karşılaştırmalar yapar ve çeşitli dinler hakkında bilgi sahibi olur.
Dinlerin ortak özellikleri, kısa tarihçeleri, ilkeleri, inançları, ibadetleri ve mezhepleri hakkında bilgi sahibi olur. Peygamberleri ve diğer dinlerd

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders konularıyla ilgili açıklamalar ve ön bilgiler
2. Hafta  Dinin Tanımı ve İslam’da ve Diğer Dinlerde Din Tabirinin Kullanımı
3. Hafta  Dinler Tarihi tanımı ve Konusu, Diğer Bilim Dalları ile İlişkileri
4. Hafta  Dinler Tarihinin Önemi, Gerekliliği, Türkiye’de Gelişim Süreci ve Din Duygusu ile Kaynağı Hakkında İleri Sürülen Görüşler
5. Hafta  Dinler Tarihinin Önemi, Gerekliliği, Türkiye’de Gelişim Süreci ve Din Duygusu ile Kaynağı Hakkında İleri Sürülen Görüşler
6. Hafta  İlkel Kabile Dinlerinin Temel Özellikleri ve Bazı Temel Kavramlar ile Diğer Dinler Hakkında Genel Bilgi
7. Hafta  Yahudilik ve Türkiye’de Yahudiler hakkında Kendi Kutsal Kitapları ve Kuran Göre Değerlendirme Yapma-I
8. Hafta  Yahudilik ve Türkiye’de Yahudiler hakkında Kendi Kutsal Kitapları ve Kuran Göre Değerlendirme Yapma-II
9. Hafta  Yahudilikte İnanç Esasları ve Kutsal Kitapları
10. Hafta  VİZE
11. Hafta  Yahudilikte Mabed ve İbadet ile Diğer Dinî Uygulamaları, Yahudi Mezhepleri
12. Hafta  Hıristiyanlık ve Türkiye’de Hıristiyanlar hakkında Kendi Kutsal Kitapları ve Kuran Göre Değerlendirme Yapma
13. Hafta  Hıristiyanlıkta İnanç Esasları ve Kutsal Kitapları
14. Hafta  Hıristiyanlıkta Mabed ve İbadet ile Diğer Dinî Uygulamaları, Hıristiyan Mezhepleri
15. Hafta  Misyonerlik ve Dinler Arası Diyalog
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  KÜÇÜK, Abdurrahman- TÜMER, Günay – KÜÇÜK, Mehmet Alparslan, Dinler Tarihi, Ankara 2010
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
16
4
64
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
137
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X