GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DÜNYA UYGARLIK TARİHİ/REH 342
Dersin Adı: DÜNYA UYGARLIK TARİHİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr.Sevil BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sevilbulbul
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sevilbulbul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dünya uygarlıkları konusunda temel bilgilere sahip olur.
Tarihöncesine ait farklı coğrafyaların kültürünü bilir ve yorum yapabilir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders Konularıyla İlgili Açıklamalar , Ön Bilgiler ve Temel Kavramlar.
2. Hafta  Dünya Tarihinde Buzul Çağı,Ortataş Çağı ve Yenitaş Çağı;
3. Hafta  Mısır Uygarlığı; Eski Mısır Tarihi, Mısır Mimarisi;
4. Hafta  Mısır Sanatında Heykel, Mısır Sanatının Son Çağı;
5. Hafta  Mezopotamya Uygarlığı; Eski Sümer Çağı Tarihi,Cemdet-Nasr Çağında Mimari ve Heykel,Mesilim Çağı.
6. Hafta  Akad Çağı, Yeni Sümer Sanatı; Hamurabi Dönemi, Asur ve Babil Dönemleri Tarihi ve Sanatı.
7. Hafta  Grek Uygarlığı Tarihi, Minos ve Miken Sanatı.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta   Geometrik Sanat, Arkaik Heykel Sanatı, Arkaik Mimarlıkta “dorik ve iyonik” üslup, Parthenon,Grek Tiyatrosu.
10. Hafta   İtalya’daki ilk kültürler ve etrüsk Sanatı;Roma Uygarlığı Tarihi,Roma Heykel ve Resim Sanatı.
11. Hafta  Roma Uygarlığı Tarihi, Roma Heykel ve Resim Sanatı;
12. Hafta  Helenistik Sanat;
13. Hafta  İslam Tarihi ve Sanatı,Emevi Camileri ve Sarayları;Endülüs Emevi Mimarisi,Abbasi ve Fatimi Mimarisi;
14. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Gombrich,E.H. Sanatın Öyküsü,İstanbul:Remzi Kitapevi,2011. 2. Turani, A. Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi,2011. 3. Thorpe,Martin. Roma Mimarlığı, İstanbul: Homer Kitabevi,2012.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
116
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X