GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRKİYE FLORA VE FAUNASI/REH 441
Dersin Adı: TÜRKİYE FLORA VE FAUNASI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm başkanı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bölümbaşkanı
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türkiye’deki fitocoğrafik bölgelerin genel iklimsel özellikleri ve bu bölgelerdeki bitki biyoçeşitliliği arasında ilişkilendirmeyi sağlayabilme
Ekosistem, kommunite, populasyon, flora ve vejetasyon kavramlarının anlaşılmasını sağlayabilme
Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimlerinin günümüz Türkiye florasının oluşumundaki etkilerini ve Türkiye florasının kökenini aktarabilme
Ülkemiz florasındaki bitki çeşitliliğini taksonomik olarak değerlendirebilme
Türkiye Hayvan Biyoçeşitliliği nde bulunan türleri ve sözleşmeleri öğrenebilme
Tehlikeli olabilecek türlerin bulunabileceği alanların gösterilmesi
Türkiye nin endemik türlerini öğrenebilme
Türkiye nin önemli sulak alanlarını öğrenebilme
Önemli faunistik alanlarını gösterebilme
Nesli tehdit altında olan türlerin öğretilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ekosistem, kommunite ve populasyon kavramları, Flora ve vejetasyon kavramları, Biyolojik çeşitlilik tanımları (genetik ve kalıtsal çeşitlilik, tür çeş
2. Hafta  Türkiye’ deki biyoçeşitliliğe genel bir bakış, Türkiye florasındaki zenginlik ve çeşitliliğin nedenleri, Türkiye’ de botanik araştırmalarının tarihçes
3. Hafta  Türkiye florasının zenginliğinin nedenleri, Türkiye’de genel iklim tipleri, Türkiye’nin fitocoğrafik bölgeleri ve özellikleri
4. Hafta  Anadolu'nun şekillenmesi, Anadolu faunasının ilk zamanları
5. Hafta  Anadolu'nun zocoğrafik önemi, dünyada hangi zoocoğrafik alanda bulunmaktadır? Günümüz fauna elemanlarına genel bir bakış
6. Hafta  VİZE
7. Hafta  Yurdumuz coğrafyası (yer şekilleri, yağış rejimleri, topoğrafya, Akdeniz biyoiklim katları) hakkında kısa bilgiler
8. Hafta  Flora ve vejetasyon oluşumu (göç, çimlenme, ecesis, rekabet, klimaks, süksasyon kavramları), Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimleri ve ülkemiz
9. Hafta  Türkiye florasının bitki gruplarına göre genel özellikleri ve takson sayıları, Dikotil ve Monokotil’lere ait büyük familyaların özellikleri, Gymnosper
10. Hafta  Özel durumu olan bitkilerimiz (yenilebilen bitkiler, baharat bitkileri, endüstri bitkileri, gıda kaynağı olarak kullanılan bitkiler, sağlıkta kullanıl
11. Hafta  Endemizm ve yurdumuzun endemikleri, Endemik türlerin dar yayılış nedenleri, Paleoendemik, şizoendemik, patroendemik ve apoendemik kavramları
12. Hafta  -
13. Hafta  -
14. Hafta  -
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası. Meteksan Yayınları Basoglu,M. & İ. Baran, 1977,Seçmen, Ö. “Türkiye Florası Ders Notları”. Ege Üniv. Fen Fak. (2008)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
2
3
6
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
130
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X