GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ-I/TÜR-101
Dersin Adı: TÜRK DİLİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  REKTÖRLÜK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  REKTÖRLÜK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  REKTÖRLÜK
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türkçeyi; doğru yazma, doğru anlatma, güzel konuşma, kendi dilini, tarihini ve kültürünü tanıma
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genel olarak dil
2. Hafta   Dilin insan ve toplum hayatındaki yeri
3. Hafta   Dil ve kültür münasebeti, kültürün oluşmasında dilin rolü
4. Hafta  Türk kültürü, diğer kültürlerden farkı, yetiştirdiği insan tipi, beslendiği kaynaklar, tarihi gelişim seyri
5. Hafta   Dünya dilleri, yapıları ve kökenleri bakımından sınıflandırılması, Türkçenin yapısı ve kökeni bakımından dünya dilleri arasındaki yeri
6. Hafta   Türk dili tarihi, Altayistik teorisi ve Altay dillerinin genel özellikleri, Türkçenin tarihi dönemleri
7. Hafta   Eski Türkçe devri, ilk yazılı metinler, Köktürk devri, Uygur devri, Karahanlı devri, bu devirlerin kültürel yapısı, dil özellikleri, alfabeleri ve es
8. Hafta  Orta Türkçe devri, Türkçenin üç yazı diline ayrılışı, geniş coğrafyalara yayılışı, Türkçenin yapısında meydana gelen değişiklikler, dönemin eserleri,
9. Hafta  Yeni Türkçe devri, yeni yazı dillerinin oluşumu, Batıya açılış, dil inkılabı, dönemin eserleri, temsilcileri
10. Hafta  Dil bilgisi: Ses bilgisi, dilin seslerinin oluşumu, seslerin sınıflandırılması, Türkçenin sesleri
11. Hafta  Türkçede ses olayları, kelimelerin kullanışı esnasında meydana gelen değişmeler
12. Hafta  Türkçenin ses özellikleri: Türkçe kelimelerin tanınması,
13. Hafta  Türkçeye ait özellikler
14. Hafta  Yazım kuralları
15. Hafta  Noktalama işaretleri
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk dili ve Kompozisyon Bilgileri isimli kitaplar, dil ve kompozisyonla alakalı kitaplar
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
54
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X