GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TURİZM COĞRAFYASI/REH 212
Dersin Adı: TURİZM COĞRAFYASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. BİLGEHAN GÜLCAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Doç. Dr. BİLGEHAN GÜLCAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Doç. Dr. BİLGEHAN GÜLCAN
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Turizm Coğrafyası kavramını açıklar.
Türkiye'nin turistik çekiciliklerini bölgelere göre açıklar.
Bir alanın turistik çekicilik özelliğine sahip olup olamayacağına ilişkin fikir yürütür.
Tüketicileri turizm hareketine yönelten nedenler arasında turistik çekiciliğin önemini vurgular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüzyüze öğrenme şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Önkoşul ya da eş koşulu yoktur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  İlişkili başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Turizm coğrafyasının tanımı, içeriği ve genel özellikleri.
2. Hafta  Türkiye'nin turistik çekicilikleri: Doğal çekim merkezleri, insan eliyle oluşturulan çekim merkezleri
3. Hafta  Türkiye'nin turistik çekicilikleri: İnsan eliyle oluşturulan çekim merkezleri
4. Hafta  Akdeniz Bölgesinin turistik çekicilikleri
5. Hafta  Akdeniz Bölgesinin turistik çekicilikleri
6. Hafta  Ege Bölgesinin turistik çekicilikleri
7. Hafta  Marmara Bölgesinin turistik çekicilikleri
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  İç Anadolu Bölgesinin Turistik Çekicilikleri
10. Hafta  Doğu Karadeniz Bölgesinin Turistik Çekicilikleri
11. Hafta  Orta ve Batı Karadeniz Bölgesinin Çekicilikleri
12. Hafta  Doğu Anadolu Bölgesinin Turistik Çekicilikleri
13. Hafta  Güneydoğu anadolu Bölgesinin Turistik Çekicilikleri
14. Hafta  Dünyanın Yedi Harikası
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Turizm Coğrafyası, Fazıl ŞENOL, Detay Yayıncılık, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri web siteleri,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Yansı Gösterisi.
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
133
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X