GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DAVRANIŞ BİLİMLERİ/REH 102
Dersin Adı: DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Yrd. Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Yrd. Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Algılamanın davranışlar açısından önemini ve etkilerini bilme, algısal yanılgıları ayırt ederek ilişkilerini ve iletişimini düzenleme, izlenimleri etk
Tutumları etkileyen unsurları kavrayarak kendisi ve diğer bireylerin tutum ve önyargılarını analiz etme, davranışlarının değişiminde tutumların etkisi
Kendi davranışlarını analiz ederek davranış değişikliği gerçekleştirme becerisi.
Motivasyon sürecini bilerek kendisi ve liderlik ettiği grupları motive etme becerisi.
Kişilik ve benlik kavramlarını bilerek kendisi ve diğer bireylerin davranışları ve kişilikleri arasındaki ilişkileri analiz etme, kişilik yapılarını a
Günlük yaşamında sosyal kurumlar ve davranışlar arasındaki ilişkileri analiz etme becerisi.
Grup kavramını tanımlama, sosyal yaşamda grup davranışlarını, grupların bireylerin üzerindeki etkisini ve sosyal etki ve uyma davranışını analiz edere
Kültür kavramını ve unsurlarını ayırt etme, davranışlara yön veren kültürel kalıpları ve kültür türlerini tanıma, kültürel farklılıkları ve kültürün b

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilim, bilimsel faaliyet ve metodoloji kavramları, Davranış bilimlerinin kapsamı ve davranış bilimlerini oluşturan disiplinler, diğer disiplinlerle i
2. Hafta  Algılama.
3. Hafta  Tutumlar ve önyargılar, tutumların ölçümü.
4. Hafta  Davranışların temel kaynağı olarak ihtiyaçlar, çatışmalar ve çatışma türleri.
5. Hafta  Savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları.
6. Hafta  Kişilik ve benlik kavramları, kişilik teorileri.
7. Hafta  Motivasyon ve motivasyon teorileri.
8. Hafta  Kurum kavramı ve sosyal kurumlar.
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta   Sosyal etki ve uyma davranışı.
11. Hafta  Grup kavramı ve sosyal gruplar.
12. Hafta  İletişim
13. Hafta   Sosyal tabakalaşma ve sosyal sınıflar.
14. Hafta  Kültür ve kültürel değişim.
15. Hafta  Sosyal çözülme, kitle kültürü ve kitle iletişimi.
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  [1] GÜNEY,S. (2013) Davranış Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [2] EROĞLU,F. ( 2013) Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayın, [3]GÜNGÖR ERGAN,N, ŞAHİN KÜTÜK B., COŞTUR, R. (2012 ) Davranış Bilimleri, Siyasal Kitabevi, Ankara. (4) KUMAR,V.P. (2010) Introduction to Psychology. (5) KALAT,J. (2010) Introduction to Psychology, Wadsworth,USA. (6) GIDDENS,A., DUNEIER,M,. APPLEBAUM,R.P., CARR,D. (2011) Introduction to Sociology, W.W.Norton&Company, Seagull.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma,
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
0
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
10
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
143
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.X
3
İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
4
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.X
6
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.X
7
Bir turu planlar, uygular ve denetler.X
8
Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
9
Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.X
10
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
11
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.X
12
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.X
13
Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
19
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X
20
Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X