GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RUSÇA II/REH 496
Dersin Adı: RUSÇA II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğretim Görevlisi Mariya SUNAR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Öğretim Görevlisi Mariya SUNAR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Öğretim Görevlisi Mariya SUNAR
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Basit düzeyde Rusça bir metni okuyabilir.
Basit düzeyde Rusça konuşabilir
Basit düzeyde Rusça mesleki iletişim yeteneği kazanır


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Birinci dönemin genel tekrarı. Tatilin nasıl geçtiğinin anlatılması.
2. Hafta  Tamlayan durumu. Vucudun bölumleri. Hastalıklar ve hisler.
3. Hafta  Sayılar. Fiyat sorma ve alış – veriş yaparken dialog yapabilme.
4. Hafta  Eylemlerde durum. Eylemlerin bitmemişlik durumlarından bitmişlik durumlarının yapılması.
5. Hafta  Genel tekrar. Tiyatroda, sinemada , müzede diyaloglar.
6. Hafta  Yönelme durumu. Tarih ve yaş sorma, cevaplama.
7. Hafta  Kalma durumu. Araçlar. Mesafeler.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Sorular Куда? Где? Şehirde gezinti.
10. Hafta  Araç durumu. Gazeteden küçük makaleler.
11. Hafta  Yakın gelecekte yapacaklarını anlatabilme.
12. Hafta  Genel Tekrar
13. Hafta  Karşılaştırmalar. Amaç ve hedefleri anlatabilen cümleler kurabilme. Zarf. Rus ve Türk halk hikayeleri.
14. Hafta  Karmaşık cümleler.
15. Hafta  İnsanın duygularını ve dış görünüşünü tanımlayabilme. Romanlardan parça okuyabilme ve anlayabilme.
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Rusça gramer. Prof. Dr. Ayşe PAMİR DİETRİCH. Kapadokya Kitap evi. Ankara, 2007.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
70
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
17
17
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
23
23
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.X
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.X
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.X
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.X
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.X
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.X
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.X
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.X
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.X
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.X
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X