GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖZEL İLGİ TURİZMİ/REH 472
Dersin Adı: ÖZEL İLGİ TURİZMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Selma MEYDAN UYGUR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/smeydan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  smeydan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Turizm türlerinin genel hatları ile öğretilmesi
Kitle turizmi ile Özel ilgi turizmi arasındaki farkların kavratılması
Turist gruplarının ve beklentilerinin öğretilmesi
Özel ilgi alanına giren farklı turizm türlerinin incelenerek bunların özellikleri ve ülkemizdeki mevcut ve potansiyel olanakların aktarılması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kitle turizm, özel ilgi turizmi ve alternatif turistik ürün hakkında bilgi sahibi olma
2. Hafta  Özel ilgi turizminin dünyadaki trendi ve artış hızı
3. Hafta  Turistik ürün çeşitlerini
4. Hafta  Özel ilgi turizmi açısından Türkiye’nin potansiyeli
5. Hafta  Özel ilgi turizmi türleri ve sınıflandırılması
6. Hafta  Eko turizm ve türleri
7. Hafta  Sağlık turizmi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kongre turizmi
10. Hafta  İnanç turizmi
11. Hafta  Golf turizmi
12. Hafta  Yat turizmi
13. Hafta  Kültür turizmi
14. Hafta  Gençlik turizmi
15. Hafta  Karanlık Turizm
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Küçükaslan, Nazife, Özel İlgi Turizmi, Ekin Basın Yayın Dağıtım,2007 Hacıoğlu,N., Avcıkurt,C., Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Basım, Şubat 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
3
21
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
21
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.X
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.X
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.X
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.X
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.X
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.X
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.X
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.X
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.X
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.X
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X