GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DÜNYA TURİZM HAREKETLERİ/REH 252
Dersin Adı: DÜNYA TURİZM HAREKETLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Evren GÜÇER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/evrengucer
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  evrengucer@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel kavramları açıklayabilmek
Dünya’da turizminin dünü bugünü ve yarını hakkında bilgi sahibi olmak.
Türkiye turizminin dünü bugünü ve yarını hakkında bilgi sahibi olmak.
Genel ve özelde turizminin dünü bugünü ve yarini hakkında yorum yapabilmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amacı ve kapsamı
2. Hafta  Dünyadaki mevcut turizm hareketleri
3. Hafta  Dünyadaki mevcut turizm hareketleri
4. Hafta  Teknolojik gelişmenin dünya turizm hareketine etkileri
5. Hafta  Dünya nüfusundaki, ticaretindeki, eğitim düzeyindeki vb. artışın turizm hareketlerine etkisi
6. Hafta  Dünyada destinasyon seçiminde alternatif turizmin yeri
7. Hafta  Değişen dünyada sürdürülebilir turizm
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Dünya turizm hareketlerinde Çin ve Uzakdoğunun yeri
10. Hafta  Dünya turizm hareketlerinde Afrika'nın yeri
11. Hafta  Dünya turizm hareketlerinde Avrupa'nın yeri
12. Hafta  Dünya turizm hareketlerinde Amerika'nın yeri
13. Hafta  Dünya turizm hareketlerinde Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz çanağının yeri
14. Hafta  Yaşanan ekonomik, politik vb. krizlerin dünya turizm hareketlerine etkisi
15. Hafta  Dünya turizm hareketlerinin gelecekteki yönü
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Richard Sharpley, The Study of Tourism: Past Trends and Future Directions (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility) A. J. Burkart, Tourism: Past, Present and Future
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
1
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.X
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.X
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.X
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.X
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.X
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X