GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEZUNİYET PROJESİ/TUR 490
Dersin Adı: MEZUNİYET PROJESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Kurban ÜNLÜÖNEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/kurban
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kurban@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimsel araştırma tekniklerine uygun olarak alanıyla ilgili bir araştırma yapabilir ve sonuçlarını bir rapor halinde sunabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dönem planı, araştırma konusu belirleme, kaynak tarama
2. Hafta  Kaynak tarama, araştırma projesi hazırlama ile ilgi ölçütler, Araştırma projesinin tartışılması
3. Hafta  Araştırma projesinin tamamlanması ve teslimi, problem durumun tartışılması
4. Hafta  Problem cümlesi ve alt problemlerin tartışılması, denenceler ve sayıtlıların tartışılması
5. Hafta  Tanımlar ve sınırlılıkların tartışılması, kullanılan kaynakların tartışılması
6. Hafta  Birinci bölümün incelenmesi ve düzeltmeler
7. Hafta  Birinci bölümün tamamlanması ve teslim edilmesi, evren ve örneklemin tartışılması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Veri toplama tekniklerinin tartışılması, veri toplama araçlarının hazırlanması
10. Hafta  Verilerin toplanması
11. Hafta  Verilerin seçilmesi ve analizlerinin tartışılması, çalışma sonuçlarının raporlaştırılması,
12. Hafta  Bulguların özetlenmesi, bulguların yorumlanması ve genelleme
13. Hafta  Yorumlar ve genellemelerin tartışılması, önerilerin tartışılması.
14. Hafta  Araştırma raporunun ön incelemesi ve düzeltmeler
15. Hafta  Araştırma raporunun tamamlanıp teslim edilmesi
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Kaptan, S. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
60
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
1
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
127
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.X
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.X
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.X
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.X
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.X
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.X
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.X
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.X
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.X
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.X
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X