GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SOSYAL SORUMLULUK VE MESLEK ETİĞİ/TUR 481
Dersin Adı: SOSYAL SORUMLULUK VE MESLEK ETİĞİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Selma MEYDAN UYGUR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/smeydan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  smeydan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çeşitli sektörlerden yöneticilerin karşılaştıkları, etiğe aykırı durumları belirleyebilecek
Paydaş analizi yaparak şirketlerin sorumlu oldukları paydaşları belirleyebilecek
Şirketlerin iş etiğini kurumsallaştırmak için kullandıkları yöntemlerden olan yazılı etik kuralları, etik komiteler vb. hakkında bilgi sahibi olacak
Sosyal sorumluluk bilinci gelişecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İş etiğine giriş ve temel kavramlar
2. Hafta  Etik değerlere verilen önem ve uyum, İşletmelerde etiğin önemi
3. Hafta  Etik davranış hangi faktörlerden etkilenir? Neden etik davranmalıyız?
4. Hafta  İş ahlakını oluşturan temel alanlar (İşletmecilik ahlakı, Meslek ahlakı, Çalışma ahlakı)
5. Hafta  Etik iklim ve etik kodlar
6. Hafta  Kişisel ahlak felsefeleri (İdealizm ve Rölativizm), ifşaat
7. Hafta  Etik davranışı yönetmek: İşletmelerde etik anlayışın geliştirilmesi ve etik eğitimi.
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  İnsan kaynakları etiği
10. Hafta  Sosyal sorumluluk, başlıca sosyal sorumluluk alanları ve paydaş yönetimi
11. Hafta  Pazarlama etiği ve basın etiği
12. Hafta  Politikada etik, Tıpta etik
13. Hafta  Vaka analizi (örnek olay analizi)
14. Hafta  Vaka analizi (örnek olay analizi)
15. Hafta  Proje çalışması sunumları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Meryem AKOĞLAN KOZAK, H., NERGİZ, Turizmde Etik, Detay Yayıncılık, 2012. Mahmut ARSLAN, İş ve Meslek ahlakı, Siyasal Kitabevi, 2012.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
70
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
5
2
10
 Sunum
1
10
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
22
22
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
27
27
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.X
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.X
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.X
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.X
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.X
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.X
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.X
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.X
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.X
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.X
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.