GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DAVRANIŞ BİLİMLERİ/REH 102
Dersin Adı: DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Ece KONAKLIOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ece
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ece@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Algılamanın davranışlar açısından önemini ve etkilerini bilme, algısal yanılgıları ayırt ederek ilişkilerini ve iletişimini düzenlemek.
Tutumları etkileyen unsurları kavrayarak kendisi ve diğer bireylerin tutum ve önyargılarını analiz etme, davranışlarının değişiminde tutumların etkisi
Kendi davranışlarını analiz ederek davranış değişikliği gerçekleştirme becerisi.
Motivasyon sürecini bilerek kendisi ve liderlik ettiği grupları motive etme becerisi.
Kişilik ve benlik kavramlarını bilerek kendisi ve diğer bireylerin davranışları ve kişilikleri arasındaki ilişkileri analiz etme, kişilik yapılarını
Sosyal kurumları kavrayarak günlük yaşamında sosyal kurumlar ve davranışlar arasındaki ilişkileri analiz etme.
Grup kavramını tanımlama, sosyal yaşamda grup davranışlarını, grupların bireylerin üzerindeki etkisini ve sosyal etki ve uyma davranışını analiz etmek
Kültür kavramını ve unsurlarını ayırt etme, davranışlara yön veren kültürel kalıpları ve kültür türlerini tanıma.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece tatışmalı ders eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Davranış bilimlerinin tanımı ve gelişmesi
2. Hafta  Davranış bilimlerinde metod
3. Hafta  Davranışların temel kaynakları olarak ihtiyaçlar
4. Hafta  Davranış düzlemi statü ve rol davranışları
5. Hafta  Sosyal kurumların insan davranışlarındaki yeri ve önemi
6. Hafta  Kültürün tanımı, çeşitleri ve kapsamı
7. Hafta  Kültür değişmeleri ve davranış
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Sosyal çözülme ve kitle kültürü
10. Hafta  Kişilik kavramı, kişilik oluşumu, kişilik teorileri ve kişilik tipleri
11. Hafta  Bilinçaltı kişilik özelliklerinin davranışsal yönleri ve kişiliğin değerlendirilmesi
12. Hafta  Sosyal tabakalaşma ve eğitim yoluyla sosyal mobilitenin sağlanması
13. Hafta  Kişilerarası iletişim ve kitle iletişim süreçleri
14. Hafta  Kitle iletişimi ve radyo-televizyon sosyolojisi, bilgi teknolojilerine dayalı iletişim
15. Hafta  Stres yönetimi ve davranış
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Güney, S. (2011). Davranış Bilimleri, Nobel Basım
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışmalı ders
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
4
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
138
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.X
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.X
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.X
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.X
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.X
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.