GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Dr. Ayşegül Altınova, Okt., Gülcan Şahingöz, Okt. Ayşegül Dönmez, Okt. Aylin Orcan, Okt. Safinaz Tekneci, Okt. Arif Sarı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplerin kavranması
I. Dünya Savaşı’nda Türk Devleti’nin durumunun kavranması
Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımlarının kavranması
Milli Mücadele dönemi olaylarının kavranması
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
Tarih ve tarih eğitimi ile ilgili kavram, bilgi, beceri ve değerlere sahip olur. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve Temel Kavramlar
2. Hafta  Osmanlı Devletinin Yıkılışı(İç ve Dış Sebepleri)
3. Hafta  XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri, III. Selim, II. Mahmud’un Islahatları, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet ve II. M
4. Hafta  Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları
5. Hafta  Birinci Dünya Savaşı Öncesi Siyasi ve askeri Gelişmeler, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluşu ve İktidara Gelmesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları
6. Hafta  Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin Yıkılışı, Gizli Antlaşmalar ve Paylaşma Projeleri
7. Hafta  Mütareke Sonrası Memleketin Durumu, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler
8. Hafta  Ara Sınav Mütarekeden Sonra Osmanlı Hükümetleri, Mütarekeden Sonra Türk Milleti ve Cemiyetler
9. Hafta  Milli Mücadeleye Hazırlık İzmir’in İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gönderilmesi ve Anadolu’da Yürütülen Faaliyetler
10. Hafta  Anadolu’da Yürütülen Faaliyetler
11. Hafta  Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Faaliyetleri, Milli Mücadelenin Maddi ve Manevi Temelleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve Ça
12. Hafta  B.M.M’nin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler, İç İsyanlar ve Ülkede Asayişin Sağlanması
13. Hafta  Mondros Mütarekesinden Sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye Üzerindeki Yeni Projeleri, Paris Barış Konferansı, Londra Konferansı, San - Remo Konferansı,
14. Hafta  Milli Mücadele’de Cepheler, Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.X
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.X
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.X
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.X
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.X
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.X
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.X
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.X
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.X
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.X
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X