GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ-II/TÜR-102
Dersin Adı: TÜRK DİLİ-II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/uyesildal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uyesildal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Cümlenin unsurlarını kavrar.
Yazılı kompozisyon türlerini tanır.
Edebiyat ve düşünce eserlerini inceleyebilir ve bu eserler üzerinde retorik uygulamalar yapar.
Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kuralları bilir ve uygular.
Dil yanlışlarını fark ederek düzeltir.
Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak en güzel biçimde anlatır.
Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Cümlenin ögeleri.
2. Hafta  Cümle türleri ve çözümlemeleri.
3. Hafta  Konu, ana düşünce, tema ve hayal.
4. Hafta  Anlatım biçimleri.
5. Hafta  Resmî yazılar.
6. Hafta  Yaratıcı, kurgusal yazılardan masal, destan ve şiir.
7. Hafta  Yaratıcı, kurgusal yazılardan hikâye, roman ve tiyatro.
8. Hafta  Ara sınav / Düşünce ve bilgi aktaran yazılardan fıkra, makale, bildiri, eleştiri ve deneme.
9. Hafta  Düşünce ve bilgi aktaran yazılardan anı, günlük, gezi yazısı, mektup ve röportaj.
10. Hafta  Bazı yazım ve noktalama işaretleri yanlışları.
11. Hafta  Anlatım bozuklukları.
12. Hafta  Anlatım bozuklukları.
13. Hafta  Sözlü anlatım türleri.
14. Hafta  Sözlü anlatım türleri.
15. Hafta  Bilimsel araştırma ve sunum teknikleri.
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yakıcı, Ali, vd., Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 2012.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.