GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II/TAR-102
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. İsmail Cansız, Yrd. Doç. Dr. Bahattin Demirtaş, Okt. Dr. Namık Çencen, Okt. Ayşegül Dönmez, Okt. Teoman Gül, Okt. Ayşegül Nihan Erol, Okt. Arif Sarı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yakın tarihimizdeki olayların kavranması, Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle d
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının kavraması
Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavranması
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı eği
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle
Tarihsel metotları bilir ve kullanır
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Cumhuriyet Dönemi İnkılâp Hareketleri
2. Hafta  Cumhuriyet Dönemi İnkılâp Hareketleri
3. Hafta  Cumhuriyet Dönemi İnkılâp Hareketleri
4. Hafta  Cumhuriyet Dönemi İnkılâp Hareketleri
5. Hafta  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1932)
6. Hafta  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932-1938)
7. Hafta  Atatürk İlkeleri ve Bütünleyici İlkeler
8. Hafta  Ara Sınav Atatürk İlkeleri ve Bütünleyici İlkeler
9. Hafta  İsmet İnönü Dönemi
10. Hafta  İsmet İnönü Dönemi
11. Hafta  Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi
12. Hafta  Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi
13. Hafta  Ermeni Meselesi
14. Hafta  1960 Sonrasından Günümüze Genel Bir Değerlendirme
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Atatürk, M.K. (2000)Nutuk, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay. Turan, R. vd. (2012). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık. Shaw, S. (1983). Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanblu: E Yayınları. Zürcher, E.J. (2012). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları. Krabekir, K. (2012). İstiklal Harbimiz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Armaoğlu, F.; Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara (1964).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.X
2
Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.X
3
Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.X
4
Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.X
5
Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.X
6
Temel ekonomi bilgisine sahip olur.X
7
Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.X
8
Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.X
9
Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.X
10
Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.X
11
Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.X
12
Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.X
13
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.X
14
Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.X
15
Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.X
16
Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.X
17
Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.X
18
Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.X
19
Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.X
20
Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.X