GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ/REH 302
Dersin Adı: TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Uzm. Ayşe ŞENGÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aysesengoz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aysesengoz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bir paket turun ne olduğunu bilir ve oluşturulması sürecini açıklayabilir.
Tur planlaması yaparak, maliyetini hesaplayarak fiyatlandırabilir.
Seyahat acentelerinin turizm endüstrisindeki diğer kuruluşlarla İlişkisini bilir ve açıklar.
Turların yönetilmesinde rehberlerin etkisini bilir ve tur yönetebilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tur Tasarımı
2. Hafta  Tur Çeşitleri ve Özellikleri
3. Hafta  Tur Talebinin Özellikleri
4. Hafta  Turu oluşturan Unsurların Tedarikçileriyle Yapılan Anlaşmalar
5. Hafta  Tur Operasyonu
6. Hafta  Tur Maliyetleri
7. Hafta  Tur Maliyetleri
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Tur Fiyatlandırması
10. Hafta  Turların Oluşturulması
11. Hafta  Turların Pazarlanması
12. Hafta  Turların Gerçekleştirilmesi
13. Hafta  Turların Yönetilmesi
14. Hafta  Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Turlar
15. Hafta  Turlarda Rehberin Yeri Ve Önemi
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  S. AHİPAŞAOĞLU (2006); Turizmde Rehberlik S. AHİPAŞAOĞLU (1999);Tur Planlaması ve Yönetimi ÇİMRİN Hüseyin; Turizm ve Turizm Rehberliğinin ABCsi, HACIOĞLU Necdet; Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI; Tur Yönetiminin İlke ve Süreçleri, İSTANBULLUOĞLU Füsun; Yabancı Tur Operatörleri ve Türk Turizmi LUNDBERG Donald & Carolyne; İnternational Travel and Tourism, YARCAN Şükrü; Seyahat Yönetimi, PEKÖZ Metehan & Yarcan Şükrü; Seyahat İşletmeleri, TUNCER Doğan; Turizmde Dağıtım Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
75
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.X
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.