GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RUSÇA II/REH 496
Dersin Adı: RUSÇA II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Rusça
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okt. Mariya Sunar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel gramer kurallarının daha ayrıntılı öğrenimi.   
Meslekler ve meslek tanıtımı. bir gün içerisindeki aktivitelerden söz etme
Şehirleri tanıma, oryantasyon, yol sorma, tarif etme, bir seyahati anlatma, kart yazma
Tatil hakkında konuşma, metin yazma
Yeme, içme, alış-veriş yapma, sevilen, sevilmeyen yiyecek ve içeceklerden söz etme, bir menüyü okuma ve anlama, fiyat sorma ve cevap verme.
Aileyi ve arkadaşını anlatma. Bu konu ile ilgili kompozisyon yazma. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sıfatlar Ve Zamirlerin Uyumu, Sıfatların ve zamirlerin olumsuzluk ekleri
2. Hafta  Rusça'da Kelime Yapısı Ve Kimin Soru Zamiri
3. Hafta  Sıfatlar ve 'hangi?'sıfat sorusu, zarflar ve 'nasıl?' zarf sorusu. 'Ne kadar...' kalıbı kullanımı
4. Hafta  Rusça'da kısa sıfat kullanımı. Birleşik cümle, soru kelimesinin, bağlaç kelimesi olarak kullanımı.
5. Hafta  Yaş ve Fiyat Kavramları. 'Ne kadar?' soru ile birlikte genitive halindeki zamirlerin kullanımı.
6. Hafta  Fiilerin birinci ve ikinci çekim grupları, çekim istisnaları Fiilerin Mastar hali. Sevmek fiili + mastar kullanımı
7. Hafta  Rusça'daki isimlerin halleri. Belirtme halinde isimler ve sıfatlar. Genel Tekrar.
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Meslek tanıtımı. Aşçılık. Çeşitli dünya kültürlerin yemek pişirme ve sunma hakkında konuşma.
10. Hafta  İşaret zamirleri, belirtme hallinde 'Nereye?' sorusunun kullanımı
11. Hafta  Karmaşık cümle.'Neden?' sorusu, 'çünkü' ve 'bu yüzden' bağlaç kelimesi olarak kullanımı
12. Hafta  Mümkünlük yapısı olabilir, olamaz + mastar kalıpları Beğenmek fiili şimdiki zaman çekimi + genitive zamirleri.
13. Hafta  Tekil İsimlerde -DE Hali. -DE hali ile en çok kullanılan fiiler, Sözel kullanım, hal istisnaları.
14. Hafta  Soru cümlelerde ve anlatım cümlelerde Bulunmak fiili + -DE hali.
15. Hafta  Genel tekrar, quiz.
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Öğretim Üyesi ders notları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.X
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.