GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HASTANE HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ/TUR 371
Dersin Adı: HASTANE HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Cemalettin AKTEPE
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/caktepe
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caktepe@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci, hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin yönetsel aşamasında yer alabilecek özellikleri kazanır.
Öğrenciler, hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarındaki otelcilik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olur.
Sağlık kurumlarının çevre ile olan ilişkileri hakkında fikir sahibi olur.
Hastanelerde yönetim organizasyonu ve bu organizasyon içinde sağlık otelciliğinin yeri ve önemini kavrayacak düzeye gelir.
Hastane hizmetlerinde kalite yönetimi hususunda bilgi sahibi olur.
Türkiye'deki sağlık kurumlarının genel yapısı ve özelliklerini bilir.
Hastanelerde sağlık turizmine yönelik uygulamalar hakkında fikir sahibi olur.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi
2. Hafta  Sağlık hizmetleri, sınıflandırılması ve özellikleri
3. Hafta  Hastaneler ve fonksiyonları
4. Hafta  Hastanelerde organizasyon yapısı
5. Hafta  Hastanelerde destek hizmetleri
6. Hafta  Hastanelerde dış kaynak kullanımı
7. Hafta  Hastanelerde housekeeping hizmetleri
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Hastanelerde yiyecek-içecek hizmetleri
10. Hafta  Hastanelerde bina yönetimi
11. Hafta  Hastanelerde kalite ve akreditasyon
12. Hafta  Hasta memnuniyeti ve güvenliği
13. Hafta  Sağlık turizmi
14. Hafta  Hasta hakları ve etik
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbekir, M., (2013), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 5.Baskı, Nobel Yayın: Ankara, Kavuncubaşı Şahin, ve S. Yıldırım, (2012),Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi (3. Baskı), Siyasal Kitabevi, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
16
1
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.X
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.X
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.X
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.X
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.X
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.X
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.X
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.X
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.X
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.X