GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEYAHAT VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ/REH 262
Dersin Adı: SEYAHAT VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pars
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pars@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Turizmde Havayolu, Karayolu, Demiryolu ve Deniz Yolu Ulaşımı Ve Önemi Hakkında Bilgi Sahibidir
Seyahat ve turizm endüstrisinin önemini ve hacmini bilir
Destinasyonlarda yerel halkın endüstri için önemini bilir ve değerlendirebilir.
Seyahat ve turizm endüstrisinin global ve dinamik doğasını bilir
Seyahat ve turizm endüstrisini ve endüstrideki istihdamı etkileyen faktörleri bilir.
Seyahat ve turizm endüstrisinin değişime nasıl tepki verdiğini bilir.
Müşterilerin endüstri için önemini anlar ve bilir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Turizm Ve Ulaştırma İle İlgili Temel Kavramlar
2. Hafta  Ulaştırmanın Turizmdeki Fonksiyonları Ve Turizmde Ulaştırma Türlerine Olan Talep
3. Hafta  Ulaştırma Hizmetlerinin Pazarlama Yöntemleri Ve Tur İşletmeciliği
4. Hafta  Paket Turlar: Tarihi Gelişimi, Tanımı, Özellikleri Ve Faydaları
5. Hafta  Paket Turların Düzenlenmesi Ve Paket Turlar
6. Hafta  Ulaşım Araçlarının Seçimi
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Turizmde Karayolu Ulaşımı Ve Önemi
9. Hafta  Turizmde Demiryolu Ulaşımı Ve Önemi
10. Hafta  Turizmde Denizyolu Ulaşımı Ve Önemi
11. Hafta  Turizmde Havayolu Ulaşımı Ve Önemi
12. Hafta  Turizmde Havayolu Ulaşımı Ve Önemi
13. Hafta  Ulaşım Araçlarında Biletleme (Ticketing)
14. Hafta  Ulaştırma İşletmeleri İle Seyahat İşletmeleri Arasında Koordinasyon Ve Yaşanan Sorunlar İle Çözüm Önerileri
15. Hafta  Ulaştırma İşletmeleri İle Seyahat İşletmeleri Arasında Koordinasyon Ve Yaşanan Sorunlar İle Çözüm Önerileri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  YÖNETİMİ VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ, DETAY YAYINCILIK, ANKARA YÜRİK, E.Ö. VE TÜRKSOY A., (2002), HAVAYOLU ULAŞIMI VE BİLETLEME, TURHAN KİTABEVİ, ANKARA SARIIŞIK, MEHMET (5. BÖLÜM), ÖZKUL, EMRAH (6. BÖLÜM), TURİZM İŞLETMELERİ, DEĞİŞİM YAYINLARI, 2009, İSTANBUL, KİTABI İÇİNDE BÖLÜM, "Turizmde Ulaştırma ve Havayolu İşletmeleri", "Deniz Turizmi İşletmeleri" GÜRDAL, MEHMET, (1990), TURİZM ULAŞTIRMASI, ADIM YAYINCILIK, ANKARA AHİPAŞAOĞLU, S. VE ARIKAN, İ., (2003), SEYAHAT İŞLETMELERİ YÖNETİMİ VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ, DETAY YAYINCILIK, ANKARA YÜRİK, E.Ö. VE TÜRKSOY A., (2002), HAVAYOLU ULAŞIMI VE BİLETLEME, TURHAN KİTABEVİ, ANKARA
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.X
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.X
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.X
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.X
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.X
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.X
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.X
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.X
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.X
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.X