GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
REKREATİF ALAN TASARIMI/REK 441
Dersin Adı: REKREATİF ALAN TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Demet EROL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/edemet
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ngurer@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kamu ve özel sektördeki rekreasyon alanlarının planlanması, tasarlanması ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesine yönelik bilgi
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için, mekansal düzenlemeler açısında, gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, dersin kapsam ve içeriğinin tanıtılması
2. Hafta  Tasarım, yaratıcılık, mekan, aktivite, bilgi, analiz ve muhakeme gibi temel konular üzerine tartışmalar.
3. Hafta  Rekreasyon alanları, açık yeşil alanlar ve rekreatif aktivitelere ilişkin temel tanımlamalar
4. Hafta  Rekreatif alan tasarımı öncesinde yapılması gerekli analizlerin, bilinmesi gerekli temel verilerin tanımlanması
5. Hafta  Rekreatif alanların planlanmasında temel ilkeler (sürdürülebilirlik, kullanıcıların tanımlanması, ziyaretçi ihtiyaçları, alan yer seçimi, ekonomik ola
6. Hafta  Rekreatif alanların sınıflandırılması, açık alanların, parkların ve rekreasyon alanlarının işlevleri ve tasarım kriterleri
7. Hafta  Rekreatif alanların sınıflandırılması, açık alanların, parkların ve rekreasyon alanlarının işlevleri ve tasarım kriterleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Özel rekreasyon alanları ve tasarım kriterleri (giriş istasyonları, yürüyüş ve tırmanma yolları)
10. Hafta  Özel rekreasyon alanları ve tasarım kriterleri (piknik alanları, kamp alanları)
11. Hafta  Özel rekreasyon alanları (su parkları, tatil parkları)
12. Hafta  Özel rekreasyon alanları (plajlar, su ile ilişkili aktivite alanları, balık avlama alanları)
13. Hafta  Özel rekreasyon alanları (dağ aktiviteleri, spa ve sağlık merkezleri)
14. Hafta  Ödev sunumları ve tartışmalar
15. Hafta  Ödev sunumları ve tartışmalar
16. Hafta  Ödev sunumları ve tartışmalar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Daly J.W., “Recreation and sport planning and design”, Champaign, IL: Human Kinetics. 2000. Baud-Bovy, M., “Tourism and recreation handbook of planning and design”Oxford : Architectural Pres, 1998. Hall, C. M., “The geography of tourism and recreation : environment, place, and space” London ; New York : Routledge, 2002.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
11
2
22
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.X
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.X
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.X
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.X
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.X
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.X
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.