GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ/TUR 321
Dersin Adı: SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Ramazan Pars ŞAHBAZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pars
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pars@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
- Seyahat, SA ve Tur operatörlüğü kavramlarını analiz edebilme - SA mevzuatını bilme ve uygulayabilme - SA ve Tur Operatörlerinin sınıflandırmasını
Seyahat acenteciliği ve Tur Operatörlüğünün Türkiye’de ve Dünyadaki durumu, gelişimi, görevleri ve sorumlulukları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Seyahat acentelerinin işleyişi ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olur.
Tur operatörü-seyahat acentesi (incoming acente) ilişkisini bilir.
Seyahat acenteciliği ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
Seyahat acentelerinin turizm endüstrisindeki diğer kuruluşlarla İlişkisini bilir ve açıklar.
Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin dağıtım sistemindeki rollerini açıklayabilir.
Seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü ile ilgili temel konu ve kavramları açıklayabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Turizm ve Seyahat
2. Hafta  Seyahat Dağıtım Sistemleri
3. Hafta  Seyahat Acenteciliği
4. Hafta  Türkiye’de Seyahat Acenteleri ile ilgili Yasal Düzenlemeler
5. Hafta  Türkiye’de ve Dünyada Seyahat Acenteleri ile İlgili Örgütlenmeler
6. Hafta  Türkiye’de ve Dünyada Seyahat Acenteleri ile İlgili Örgütlenmeler
7. Hafta  Seyahat Acenteciliği İşlemleri
8. Hafta  Seyahat Acenteciliği İşlemleri
9. Hafta  Seyahat Acenteciliği İşlemleri
10. Hafta  VİZE
11. Hafta  Seyahat Acenteciliğinin Diğer Görevleri
12. Hafta  Tur Operatörlüğü Kavramı
13. Hafta  Tur Operatörlüğü İşlemleri
14. Hafta  Tur Operatörlüğü İşlemleri
15. Hafta  Tur Operatörlüğü İşlemleri
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, Orhan İçöz. - Tourism Management, Anlaysis, Behaviour and Strategy, Arch Woodside. - Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, İrfan Mısırlı, - Travel and Tourism Management - Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri, Suhavi Ahipaşaoğlu. - Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Necdet Hacıoğlu. - Various articles
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.X
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.X
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.X
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.X
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.X
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.X
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.X
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.X
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.X
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.X