GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE-I/ING-101
Dersin Adı: İNGİLİZCE-I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  ingilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr Yalçın Arslantürk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/arslanturk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arslanturk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler kendilerini tanıtabilirler
Öğrenciler meslekleri sorabilir ve üçüncü kişilerin mesleklerini söyleyebilirler.
Öğrenciler İngilizce yaş ve telefon numarası sorabilirler.
öğrenciler cins isimlerde tekillik çoğulluk durumlarını tanıyabilir ve ilgili isimler yerine zamir kullanabilirler
Öğrenciler nesnelerin adetlerini sorabilir ve ilgili sorulara cevap verebilirler.
Öğrenciler zamanı sorabilir ve ilgili sorulara saat, gün, ay ve mevsim belirterek cevap verebilir.
Öğrenciler zaman edatlarını tanıyarak içinde bulundukları zamanda gerçekleşen olayları anlatabilir.
Öğrenciler İngilizceyi iyelik durumlarını tanıyabilirler
Öğrenciler yer edatlarını tanıyabilirler
Öğrenciler iki tümceyi doğru bağlaç kullanarak bağlayabilirler Öğrenciler geniş zamanlı tümceleri tanıyabilir ve geniş zamanlı tümceleri İngilizce ol
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders 1: ORIENTATION, Ders 2:İngilizce kendini tanıtma
2. Hafta  Ders 3: Meslekleri tanıma, Ders 4: Olmak(to be) fiili
3. Hafta  Ders 5: Sayıları tanıma , Ders 6: İngilizce telefon numarası ve yaş sorma
4. Hafta  Dndaki çoğul zamirlerers 7: Cins İsimlerde çoğul eki, Ders 8: Özne durumu
5. Hafta  Ders 9: There is/ There are (Var) kalıbı, Ders 10: İngilizce zamanı (Saat,gün,ay, mevsim)
6. Hafta  Ders 11: Zaman edatları, Ders 12: Şimdiki zaman
7. Hafta  Ders 13: Genel tekrar, Ders 14: Genel tekrar
8. Hafta  Ara Sınav- Ders 15: Genel Tekrar, Ders 16: genel tekrar
9. Hafta  Ders 17: Ülkeler ve milletler, Ders 18: have got, has got kalıbı
10. Hafta  Ders 19: ingilizce kıyafet isimleri, Ders 20: Yer edatları
11. Hafta  Ders 21: İyelik sıfatları ve hava durumu, Ders 22: "ve,fakat,ama" bağlaçları
12. Hafta  Ders 23: "this,that,these,those" kalıpları, Ders 24: İsimlerde tanımlık durumu
13. Hafta  Ders 25: Çoğul öznelerle geniş zaman, Ders 26: teknik öznelerle geniş zama
14. Hafta  Ders 27: Sıklık zarfları, Ders 28: Geniş zaman ve şimdiki zaman ayrımı
15. Hafta  Ders 29: Genel tekrar Ders 30: Genel hafta
16. Hafta  Final Haftası
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Gazi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sunulan içerividyoları, Gazi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından sunulan öğrenci portalındaki forum sayfaları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Video Gösterim, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
1
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.X
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.X
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.X
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.X
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.X
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.X
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.X
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.X
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.X
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.X