GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TURİZM COĞRAFYASI/REH 212
Dersin Adı: TURİZM COĞRAFYASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Bilgehan GÜLCAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/bgulcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bgulcan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Coğrafi elementleri rekreatif alanlarını ve turizm destinasyonlarını geliştirmede kullanabilme,
Coğrafya verilerini rekreatif alanların ve turizm destinasyonların faktör donanımları olarak analiz edebilme,
Dünya çoğrafyasını ve Türkiye çoğrafyasını turizm arzı ve turizm talebi açısından analiz edebilme,
Bölgelerin ve illerin sahip olduğu rekreatif ve turizm potansiyelini belirleyebilme,
Bölgelerin ve illerin sürdürülebilir turizm gelişimi açısından SWOT analizini yapabilme,
Bölgeleri ve illeri rekreatif alanlar ve turistik destinasyonlar olarak algılayıp, analiz edebilme, -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Coğrafya ve Temel Kavramları, Rekreasyon ve Turizmin Coğrafya ile İlişkisi.
2. Hafta  Coğrafi Değerlerin Rekreasyon Alanlarının ve Turistik Destinasyonların Gelişiminde Kullanımı.
3. Hafta  Bölgelerin ve İllerin Rekreasyon Faaliyetleri ve Turizm Açısından SWOT Analizi
4. Hafta  Bölgelerin ve İllerin Rekreatif ve Turizm Arz Envanterinin Yapılması
5. Hafta  Bölgelerin ve İllerin Rekreatif ve Turizm Ürün Çeşitlendirme Stratejileri
6. Hafta  Anadolu’nun Antik Bölgeleri ve Antik Kentleri.
7. Hafta  Anadolu’nun Antik Bölgeleri ve Antik Kentleri.
8. Hafta  Marmara Bölgesinin Rekreatif Alanları ve Turizm Coğrafyası
9. Hafta  Ege Bölgesinin Rekreatif Alanları ve Turizm Coğrafyası
10. Hafta  Akdeniz Bölgesinin Rekreatif Alanları ve Turizm Coğrafyası
11. Hafta  İç Anadolu Bölgesinin Rekreatif Alanları ve Turizm Coğrafyası
12. Hafta  Doğu Anadolu Bölgesinin Rekreatif Alanları ve Turizm Coğrafyası
13. Hafta  Güney Doğu Anadolu Bölgesinin Rekreatif Alanları ve Turizm Coğrafyası
14. Hafta  Karadeniz Bölgesinin Rekreatif Alanları ve Turizm Coğrafyası
15. Hafta  Örnek Olay Analizi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Turizm Coğrafyası, Fazıl ŞENOL, Detay Yayıncılık, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri web siteleri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım Soru-Yanıt Örnek Olay Analizi
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
2
32
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
16
2
32
 Sunum
16
1
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
1
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.X
2
Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.X
3
En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.X
4
Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.X
5
Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.X
6
Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.X
7
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.X
8
Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.X
9
Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.X
10
Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.X
11
Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.X
12
Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.X
13
Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.X
14
Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.X
15
Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.X
16
Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.X
17
Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.X
18
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.X
19
Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.X
20
Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.X